सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

तिम्रो वचन मान्छु

तिम्रो वचन मान्छु
दृश्य
अक्षर

डाउनलोड:

 1. १. भन के गरूँ? भर परूँ कहाँ?

  सोच्छु नहोला खराब कुनै आचरण।

  नाइँ भन्‍ने कुनै पनि नहोला कारण।

  हो कुन बाटो मेरो लागि? हिडूँ कुन रोजी?

  भन के गरूँ? कसको कुरा सुनूँ?

  आउने होला धेरै नै त्यहाँ समस्या—

  बन्ला पासो मेरो लागि ती सब कुरा।

  हो कुन बाटो मेरो लागि? यहोवा, सुन न यो बिन्ती।

  (कोरस)

  राख्छु म त्यो वचन, यो मनको कुनामा।

  मोल गर्छु म धेरै नै, पढ्‌नेछु सदा।

  देउ मदत बुझ्न यो वचन अनि त्यसैमा दिन ध्यान।

 2. २. के गर्ने थाह भो। मनन म गर्छु नि।

  चाहन्‍नँ म अरूलाई दुःखी बनाउन,

  तर हुन सक्छ है खराब नतिजा।

  हो है सही बाटो यो नै, साँच्चै हो ग्यारेन्टी।

  (कोरस)

  राख्छु म त्यो वचन, यो मनको कुनामा।

  पाउँदछु बलियो मन, सब देख्छु सफा।

  देउ मदत बुझ्न यो वचन अनि त्यसैमा दिन ध्यान।

  (कोरस)

  राख्छु म त्यो वचन, यो मनको कुनामा।

  पाउँदछु बलियो मन, सब देख्छु सफा।

  पढ्‌दा दिन र रात यो वचन, हुन्छ जीवन उज्ज्वल।

  साथ हुन्छौ तिमी सदा मेरो।

  देउ मदत बुझ्न यो वचन अनि त्यसैमा दिन ध्यान।