सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

Jehovah Delivers Those Calling Upon His Name

डाउनलोड विकल्पहरू