सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबल नाटकहरू

बाइबल कथाहरूमा आधारित पाठहरूको श्रव्य नाटकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्‌ र महत्त्वपूर्ण बाइबल पात्र तथा घटनाबारे थाह पाउनुहोस्‌। साङ्‌केतिक भाषाका भिडियोहरू पनि उपलब्ध छन्‌।

आफूले खोजेको भाषामा कुन-कुन श्रव्य नाटक उपलब्ध छन्‌ भनेर थाह पाउन सुरुमा भाषा रोज्नुहोस्‌ र खोज्ने बटन क्लिक गर्नुहोस्‌। आफूले खोजेको श्रव्य नाटक सुन्‍न त्यसको शीर्षकको कुनै शब्द टाइप गर्नुहोस्‌।

 

दृश्य
ग्रिड
सूची देखाउने

“एउटा कुरा पनि फरक परेको छैन”