सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

हाम्रो राज्य सेवा

हाम्रो राज्य सेवा-ले यहोवाका साक्षीहरूको यी सभाहरूबारे जानकारी दिन्छ: मण्डली बाइबल अध्ययन, ईश्वरतान्त्रिक सेवा स्कुल र सेवा सभा।

नोट: स्थानीय भाषामा छापिने राज्य सेवा अनलाइनमा भएको राज्य सेवा-भन्दा फरक हुन सक्छ।

 

दृश्य
ग्रिड
सूची देखाउने

हाम्रो राज्य सेवा

डिसेम्बर २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

नोभेम्बर २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

अक्टोबर २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

सेप्टेम्बर २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

अगस्त २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

जुलाई २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

जून २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

मे २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

अप्रिल २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

मार्च २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

फेब्रुअरी २०१५

हाम्रो राज्य सेवा

जनवरी २०१५