सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

साँचो प्रेम

साँचो प्रेम

साँचो प्रेम

लिसा र प्रसा मिल्ने साथी हुन्‌। तिनीहरू साँचो प्रेमको खोजीमा छन्‌। त्यो हासिल गर्न दुवैले फरक-फरक बाटो रोज्छन्‌।

अझ बढी सिक्नुहोस्

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

तपाईंको परिवार कसरी आनन्दित हुन सक्छ?

आनन्दित परमेश्वर यहोवा परिवारहरू आनन्दित भएको चाहनुहुन्छ। पति, पत्नी, बुबाआमा र छोराछोरीको लागि बाइबलले कस्तो व्यावहारिक सल्लाह दिएको छ, थाह पाउनुहोस्।