लिसा र प्रसा मिल्ने साथी हुन्‌। तिनीहरू साँचो प्रेमको खोजीमा छन्‌। त्यो हासिल गर्न दुवैले फरक-फरक बाटो रोज्छन्‌।