येशूले “सबै जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाओ” भन्ने आज्ञा दिनुभयो। यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु सजिलो थिएन। बाइबल विद्यार्थीहरूलाई विरोध गर्नेहरू थुप्रै हुने थिए। अर्कोतर्फ धर्मशास्त्रको ज्ञान बढ्दै जाने थियो। तिनीहरूको विश्वास खारिने थियो। यहोवाले आफ्ना जनहरूलाई सन्‌ १९२२ देखि अहिलेसम्म कसरी डोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ, यस भिडियोमा हेर्नुहोस्।