रोमी सेनाले यरूशलेम घेरा हाले तर अचानक फर्केर गए। दुई ख्रीष्टियन परिवारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपऱ्यो। के तिनीहरूले येशूको आज्ञा मान्नेछन्‌? के तिनीहरूले आफ्नो घर, साथीभाइ र नातेदार त्याग्नेछन्‌? तिनीहरूको निर्णयमा तिनीहरूको जीवन निर्भर हुने थियो। यो भिडियो बाइबलको एउटा घटनामा आधारित छ र यो घटना ऐतिहासिक रूपमा सही छ। यस भिडियोमा लडाइँका केही दृश्य राखिएका छन्‌। तर यसको उद्देश्य हिंसालाई बढवा दिनु नभई प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूले कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो भनेर बुझाउनु हो।