अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरको राज्यले १०० वर्ष पार गऱ्यो

परमेश्वरको राज्यले शासन गरेको १०० वर्षलाई फर्केर हेर्दा यस राज्यले के-कस्तो उपलब्धि हासिल गरेको छ?