सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरको राज्यले १०० वर्ष पार गऱ्यो

परमेश्वरको राज्यले शासन गरेको १०० वर्षलाई फर्केर हेर्दा यस राज्यले के-कस्तो उपलब्धि हासिल गरेको छ?