सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

‘हे यहोवा मैले तपाईंकै भरोसा गरेको छु’

चारैतिरबाट दबाबको सामना गर्नुपर्दा हिजकियाहले कसरी यहोवाप्रतिको विश्वास र वफादारीको आधारमा निर्णयहरू गरे, हेर्नुहोस्। तिनले आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्र र आजका यहोवाका सेवकहरूको लागि एउटा राम्रो उदाहरण बसाले।