सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

यहोवाको अख्तियारको आदर गर्नुहोस्

उजाडस्थानमा इस्राएलीहरूको वफादारीको जाँच हुन्छ। तिनीहरूले कसको पक्ष लिन्छन्‌? मोशाको वा विद्रोही कोरहको? अनि कोरहका छोराहरूले नि? तिनीहरूले गरेको निर्णयको नतिजाले यहोवाको अख्तियारप्रति हाम्रो दृष्टिकोण जाँच्न मदत गर्छ।