सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

होशेको परिचय

होशेको परिचय

गल्ती गरेर पश्‍चात्ताप गर्नेहरूलाई परमेश्‍वरले कृपा देखाउनुहुन्छ भनेर बुझाउने भविष्यवाणीको किताब होशेको सारांश।