सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

यशैयाको परिचय

यशैयाको परिचय

सान्त्वना, उज्ज्वल भविष्य र आशाको सन्देशबारे बताउने यशैयाको भविष्यवाणीबारे थाह पाउनुहोस्‌।