अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

भजनको परिचय

भजनको परिचय

अहिल्यै सान्त्वना दिने र भविष्यको आशाबारे बताउने भजनको किताबबारे थाह पाउनुहोस्।