अहिल्यै सान्त्वना दिने र भविष्यको आशाबारे बताउने भजनको किताबबारे थाह पाउनुहोस्‌।