बेबिलोनदेखि अन्तको समयसम्मका विश्‍वशक्‍तिहरूको उत्थान र पतनलाई सङ्‌केत गर्ने र अन्तमा परमेश्‍वरको राज्य शासनबारे बताउने भविष्यवाणी भएको किताब दानियलको सारांश।