सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

ओबदियाको परिचय

ओबदियाको परिचय

आशाको सन्देश दिने अनि यहोवाको राज्याधिकार सदासर्वदा उच्च पारिनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्ने किताब ओबदियाको सारांश।