सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

एस्तरको परिचय

एस्तरको परिचय

एस्तरको किताबमा एस्तर आफ्ना मानिसहरूको लागि साहसी भई खडा भएको कुरा लेखिएको छ। त्यतिबेलाको अवस्था, घटना र एस्तरको किताबको महत्त्वबारे छोटो जानकारी लिनुहोस्‌।