सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

उपदेशकको परिचय

उपदेशकको परिचय

उपदेशकको किताबबारे सङ्‌क्षिप्त जानकारी। यस किताबमा अर्थपूर्ण जीवन बिताउन चाहिने निर्देशन पाउँछौं।