अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

बाइबलको हरेक किताबबारे जानकारी।

एज्राको परिचय

यहोवाले आफ्ना सेवकहरूलाई बेबिलोनको कैदबाट मुक्त गर्ने र यरूशलेममा साँचो उपासना पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो र त्यो पूरा गर्नुभयो।

नहेम्याहको परिचय

नहेम्याहको किताबबाट परमेश्वरका सबै उपासकले पाठ सिक्न सक्छन्‌।

एस्तरको परिचय

एस्तरको समयमा घटेका घटनाहरूले यहोवाले अहिले पनि आफ्ना जनहरूलाई परीक्षाबाट उम्कन मदत दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईंको विश्वास बलियो बनाउनेछ।

अय्यूबको परिचय

यहोवालाई प्रेम गर्ने सबैको जाँच हुनेछ। अय्यूबको विवरणले हामी निष्ठावान्‌ भइरहन र यहोवाको शासनलाई समर्थन गरिरहन सक्छौं भनेर हामीलाई विश्वस्त पार्छ।

भजनको परिचय

भजनको किताबले यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्छ, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मदत र सान्त्वना दिन्छ अनि उहाँको राज्यमार्फत संसारको अवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर बताउँछ।

हितोपदेशको परिचय

दैनिक जीवनको हरेक पक्ष–व्यापारिक कारोबार देखि लिएर पारिवारिक मामिलासम्म काम लाग्ने ईश्वरीय निर्देशन पाउनुहोस्।

मत्तीको परिचय

चारवटा सुसमाचारका किताबमध्ये पहिलो किताब मत्तीबारे जानकारी लिनुहोस्।

मर्कूसको परिचय

सुसमाचारका पुस्तकमध्ये सबैभन्दा छोटो मर्कूसको किताबमा येशूले भविष्यमा परमेश्वरको राज्यको राजाको रूपमा शासन गर्नुहुने समयको झलक पाउँछौं।