सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरको आदर हुने लक्ष्यहरू राख्नुहोस्

तिमोथीको बुबा बेग्लै धर्म मान्थे। तिमोथीले एउटा गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने थियो। तिनले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र धनसम्पत्ति कमाउने निर्णय गर्ने थिए अथवा तनमनले यहोवाको सेवा गर्ने, यस भिडियोमा हेर्नुहोस्।