अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

“मैले तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञा आफ्नो मनमा राख”

कस्तो आज्ञा? कसको मनमा राख्ने? यी प्रश्नहरूको जवाफले एक जना बुबालाई आफ्नो परिवार जोगाउन कसरी मदत गऱ्यो, हेर्नुहोस्।

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

सपरिवार यहोवा परमेश्वरको उपासना गर्नुहोस्

तपाईं कसरी पारिवारिक उपासनालाई अझै रमाइलो बनाउन सक्नुहुन्छ?