सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

नूह—परमेश्वरसँगै हिंडेको मानिस

नूह वफादार मानिस थिए। तिनी यहोवासँगै हिंड्थे। यहोवाले किन नूहलाई माया गर्नुभयो? यहोवाले तिनमा कस्ता असल गुणहरू देख्नुभयो? तिनले गरेको कामबाट तिनी र तिनको परिवारले कस्तो लाभ उठाए? हामी पनि कस्तो लाभ उठाउन सक्छौं, यस भिडियोमा हेर्नुहोस्।