सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

आशा नमारौं!

हामी सत्यनिष्ठ नरहेको अनि हामीले आशा गुमाएको सैतान चाहन्छ। त्यसोभए हामी कसरी सत्यनिष्ठ रहन सक्छौं अनि गाह्रो अवस्थामा आफूलाई कसरी सम्हाल्न सक्छौं?

आशा नमारौं!—परिचय

आधुनिक समयको एउटा परिवारले बाइबल-पात्र अय्यूबले जस्तै एकपछि अर्को दुःख भोग्छन्‌। तिनीहरूको जस्तै हाम्रो पनि विश्वासको जाँच हुँदा यहोवाको मदतले हामी सफल हुन सक्छौं।

आशा नमारौं!

यो भिडियोले तपाईंहरूलाई सत्यनिष्ठ रहन अनि परमेश्वरले दिनुभएको आशामा ध्यान केन्द्रित गर्न मदत गर्नेछ।