सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

२ थिस्सलोनिकी २:१-१७

 तथापि, हे भाइहरू हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिको विषयमा र उहाँसित हुन हामीलाई जम्मा गरिने सन्दर्भमा हामी तिमीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौं भने,  यहोवाको दिन आइपुग्यो भनी कसैले दाबी गर्दैमा झट्टै आफ्नो सुद्धीबुद्धि नगुमाइहाल र तिमीहरू विचलित पनि नहोओ, चाहे तिनीहरूले त्यो प्रेरित वचन,* मौखिक सन्देश वा हामीले पत्रद्वारा पठाएको खबर हो भनेर किन नभनून्‌।  यस विषयमा कसैले तिमीहरूलाई कुनै तरिकामा नबहकाओस्‌, किनभने त्यो दिन तबसम्म आउनेछैन, जबसम्म पहिला धर्मत्याग सुरु हुँदैन अनि कुकर्मी पुरुष अर्थात्‌ विनाशको छोरा प्रकट हुँदैन।  त्यो विरोधी हो र “ईश्‍वर” कहलिएका सबै जना वा पूजनीय ठानिएको थोकभन्दा माथि त्यसले आफूलाई उचाल्नेछ। यहाँसम्म कि त्यो परमेश्‍वरको मन्दिरमा बस्नेछ र जनसमक्ष आफूलाई ईश्‍वरको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।  तिमीहरूसित छँदा म यी कुरा भन्‍ने गर्थें भनेर के तिमीहरूलाई सम्झना छैन?  तर आफ्नो समयमा मात्र त्यो प्रकट होस्‌ भनेर त्यसलाई कुन कुराले रोकिराखेको छ, त्यो अब तिमीहरूलाई थाह छ।  हो, यो कुकर्म, जुन एउटा रहस्य हो, त्यसले आफ्नो काम थालिसकेको छ; तर जसले अहिले त्यसलाई रोक्ने काम गरिराखेको छ, ऊ नहटेसम्म त्यो रहस्यकै रूपमा रहनेछ।  त्यसपछि त्यो कुकर्मी पुरुष पक्कै प्रकट हुनेछ, जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखबाट निस्कने शक्‍तिद्वारा नाश गर्नुहुनेछ र आफ्नो उपस्थितिको प्रकटीकरणद्वारा त्यसलाई नामेट पार्नुहुनेछ।  तर त्यस कुकर्मी पुरुषको उपस्थिति सैतानको कामको उपज हो र त्यो कुकर्मी पुरुष हरकिसिमका शक्‍तिशाली काम, झूटा चमत्कारहरू, आश्‍चर्यजनक कार्यहरू, १०  हरकिसिमका खराबी अनि छलका साथ प्रकट हुनेछ। त्यसका यी सबै काम विनाशतर्फ बढिरहेका मानिसहरूप्रति लक्षित हुनेछन्‌, किनभने तिनीहरूले आफ्नो उद्धार होस्‌ भन्‍ने चाहेनन्‌; त्यसैले तिनीहरूले सत्यलाई स्वीकारेनन्‌ र त्यसलाई प्रेम गरेनन्‌। ११  यसकारण, परमेश्‍वरले तिनीहरूबीच छलको काम भइरहन दिनुहुन्छ, ताकि तिनीहरूले झूटमै विश्‍वास गरिरहून्‌ १२  र तिनीहरू सबैलाई न्यायदण्ड दिन सकियोस्‌, किनभने तिनीहरूले सत्यमा विश्‍वास गरेनन्‌, बरु खराबीलाई मन पराए। १३  यहोवाले प्रिय ठान्‍नुभएका हे मेरा भाइहरू हो, तिमीहरूको निम्ति परमेश्‍वरलाई सधैं धन्यवाद चढाउन हामीलाई करै लागेको छ, किनभने परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई प्रारम्भदेखि नै उद्धारको निम्ति चुन्‍नुभएको हो। तिमीहरू पवित्र शक्‍तिद्वारा पवित्र पारिएको हुनाले अनि तिमीहरूले सत्यमा विश्‍वास गरेको हुनाले उहाँले तिमीहरूलाई चुन्‍नुभएको हो। १४  यही उद्धारको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई सुसमाचारद्वारा बोलाउनुभएको हो र तिमीहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा प्राप्त गरोस्‌ भनी हामी त्यो सुसमाचार घोषणा गर्छौं। १५  त्यसैले हे भाइहरू हो, दृढ होओ अनि चाहे मौखिक तवरमा होस्‌ वा हाम्रो पत्रद्वारा, तिमीहरूले हामीबाट सिकेका कुराहरूलाई पक्रिराख। १६  यसबाहेक, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयम्‌ले र हामीलाई प्रेम गर्नुहुने अनि आफ्नो असीम अनुग्रहद्वारा चिरस्थायी सान्त्वना र उज्जवल आशा दिनुहुने परमेश्‍वर, हाम्रा बुबाले १७  तिमीहरूको मनलाई सान्त्वना देऊन्‌ र तिमीहरूलाई हरेक असल काम अनि वचनका लागि दृढ बनाऊन्‌।

फुटनोटहरू

ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्‍त लेख ७ख हेर्नुहोस्‌।