सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

२ थिस्सलोनिकी १:१-१२

 पावल, सिल्भानस र तिमोथी थिस्सलोनिकीहरूको मण्डलीलाई, जो परमेश्वर, हाम्रा बुबा र प्रभु येशू ख्रीष्टसित एकतामा छ, यो पत्र लेख्दैछौं।  परमेश्वर, हाम्रा बुबाबाट र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई असीम अनुग्रह र शान्ति मिलोस्।  हे भाइहरू हो, तिमीहरूका लागि परमेश्वरलाई सधैं धन्यवाद चढाउन हामीलाई करै लागेको छ र यो उपयुक्त छ, किनकि तिमीहरूको विश्वास झन्‌-झन्‌ बढ्‌दैछ र एक-अर्काप्रति तिमीहरू हरेकको अनि सबैको प्रेम बढ्‌दैछ।  फलस्वरूप, परमेश्वरका मण्डलीहरूमाझ तिमीहरूमा हामी गर्व गर्छौं, किनभने आफूमाथि आइपरेको सारा खेदो र सङ्‌कष्ट सहँदै तिमीहरूले सहनशीलता र विश्वास देखाइरहेका छौ।  यो परमेश्वरको उचित न्यायको प्रमाण हो अनि यसैले गर्दा तिमीहरू परमेश्वरको राज्य हासिल गर्न योग्य ठहरिएका छौ र वास्तवमा तिमीहरू त्यही राज्यका लागि दुःख भोग्दैछौ।  तसर्थ, परमेश्वरको नजरमा यही उचित छ, जसले तिमीहरूमाथि सङ्‌कष्ट ल्याउँछन्‌, त्यसको बदलामा उहाँले तिनीहरूमाथि सङ्‌कष्ट ल्याउनुहुनेछ  अनि तिमीहरू, जो अहिले सङ्‌कष्ट भोगिरहेका छौ, प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसित स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरूलाई हामीसँगै ती सङ्‌कष्टहरूबाट राहत दिनुहुनेछ।  त्यतिखेर, उहाँ बल्दो आगोको साथ प्रकट हुनुहुनेछ र ज-जसले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्‌ र ज-जसले हाम्रा प्रभु येशूसित सम्बन्धित सुसमाचार मान्दैनन्‌, तिनीहरूसित बदला लिनुहुनेछ।  यिनीहरूले अनन्त विनाशको सजाय भोग्नेछन्‌ अनि यिनीहरू प्रभुको सामनेबाट हटाइनेछन्‌ र उहाँको शक्तिको महिमाबाट वञ्चित हुनेछन्‌। १०  त्यतिबेला उहाँ आफ्ना पवित्र जनहरूसँगै महिमित हुन आउनुहुनेछ र उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू सबैले त्यस दिन छक्क परेर उहाँलाई हेर्नेछन्‌। तिमीहरूको सन्दर्भमा पनि यस्तै हुनेछ, किनभने हामीले दिएको साक्षीमा तिमीहरूले विश्वास गऱ्यौ। ११  त्यसैले हामी सधैं तिमीहरूका लागि प्रार्थना गर्छौं, कि हाम्रा परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो बोलावटको योग्य ठानून्‌ र आफ्नो शक्तिद्वारा उहाँ जे भलाइ गर्न चाहनुहुन्छ, ती सबै गरून्‌ र आफ्नो विश्वासद्वारा उत्प्रेरित भई तिमीहरूले जे काम गरिरहेका छौ, त्यो पूरा गरून्‌, १२  ताकि हाम्रा प्रभु येशूको नाम तिमीहरूद्वारा महिमित होस् र उहाँसित एकतामा रहेर तिमीहरूको पनि महिमा होस्, जुन हाम्रा परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको असीम अनुग्रहद्वारा प्राप्त हुन्छ।

फुटनोटहरू