सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

२ तिमोथी १:१-१८

 ख्रीष्ट येशूसित एकतामा हुनेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गरिएको जीवनबारे घोषणा गर्न म पावल, परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेषित* बनेको हुँ २  र मेरो प्रिय छोरा तिमोथीलाई म यो पत्र लेख्दैछु। परमेश्वर, हाम्रा बुबाको अनि हाम्रा प्रभु, ख्रीष्ट येशूको असीम अनुग्रह, कृपा र शान्ति तिमीसित रहोस्। ३  म परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु, जसलाई मेरा पुर्खाहरूले पवित्र सेवा चढाउँथे र म पनि सफा अन्तस्करणले पवित्र सेवा चढाउँछु, किनकि मैले दिनरात आफ्ना उत्कट बिन्तीहरूमा तिमीलाई सम्झन कहिल्यै छोडेको छैन। ४  तिम्रा आँसुहरू सम्झँदै म तिमीलाई भेट्ने तिर्सना गर्दैछु, र तिमीलाई भेटेर आनन्दित हुन चाहन्छु। ५  तिम्रो निष्कपट विश्वास पनि म सम्झन्छु, जुन सुरुमा तिम्री बज्यै लोइस र तिम्री आमा युनिससित थियो र म निर्धक्क छु, त्यस्तै विश्वास तिमीसित पनि छ। ६  यसकारण म तिमीलाई सम्झाउन चाहन्छु, मैले तिमीमाथि हात राख्दा तिमीले परमेश्वरबाट जुन वरदान पायौ, त्यसलाई आगोझैं दन्काइरह। ७  परमेश्वरले दिनुहुने पवित्र शक्तिले हामीमा कायरता होइन तर शक्ति, प्रेम अनि सुझबुझ जगाउँछ। ८  त्यसैले हाम्रा प्रभुको विषयमा साक्षी दिन सरम नमान अनि उहाँको निम्ति कैदमा परेको मसित पनि सरम नमान, बरु परमेश्वरको शक्तिमा भर परेर मैले जस्तै तिमीले पनि सुसमाचारको निम्ति कष्ट भोग। ९  परमेश्वरले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो र उहाँको पवित्र जन बनून्‌ भनी हामीलाई बोलाउनुभयो तर उहाँले हाम्रा कामहरू देखेर बोलाउनुभएको होइन, बरु आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न अनि उहाँको असीम अनुग्रहले गर्दा बोलाउनुभएको हो। उहाँले धेरै पहिले ख्रीष्ट येशूमार्फत हामीमाथि यस्तो अनुग्रह देखाउनुभयो। १०  यस अनुग्रहबारे हाम्रा उद्धारक ख्रीष्ट येशूको प्रकटीकरणद्वारा अहिले हामीलाई प्रस्ट पारिएको छ, जसले मृत्युलाई खारेज गर्नुभयो र कसरी जीवन पाउन र अविनाशी हुन सकिन्छ, सुसमाचारद्वारा हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। ११  यसैका लागि मलाई प्रचारक, प्रेषित र शिक्षक नियुक्त गरिएको थियो। १२  यही कारणले म पनि यी कष्टहरू भोग्दैछु तर मैले सरम मानेको छैन। किनकि मैले कसलाई विश्वास गरेको हुँ, त्यो मलाई थाह छ र मैले उहाँलाई सुम्पेको नासोलाई उहाँले न्यायको दिनसम्म हिफाजत गर्नुहुनेछ भनेर म ढुक्क छु। १३  तिमीले मबाट सुनेको साँचो* शिक्षाको नमुनालाई पक्रिराख, साथै ख्रीष्ट येशूसित सम्बन्धित विश्वास अनि प्रेम पनि प्रकट गर। १४  हामीलाई सुम्पिइएको यस उत्तम नासोलाई हामीमा बास गर्ने पवित्र शक्तिद्वारा हिफाजत गर। १५  एसिया प्रान्तका सबै मानिसहरू मदेखि तर्केर गए भनेर तिमीलाई थाहै छ। फाइगेलस र हर्मोजेनस तिनीहरूमध्येका हुन्‌। १६  ओन्सिफरसको घरमा हुनेजति सबैमाथि प्रभुले कृपा देखाऊन्‌, किनकि तिनले मलाई निकै चोटि प्रोत्साहन दिए र म साङ्लामा पर्दा मसित सरम मानेनन्‌, १७  बरु आफू रोममा भएको बेला तिनी मलाई धुइँधुइँती खोजेर भेट्न आउँथे। १८  न्यायको दिनमा प्रभु यहोवाले तिनीमाथि कृपा देखाऊन्‌। अनि एफिससमा तिनले गरेका सबै सेवाहरूबारे त तिमीलाई राम्ररी थाहै छ।

फुटनोटहरू

२ति १:१ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”
२ति १:१३ * शाब्दिक, “स्वास्थ्यकर।”