२ कोरिन्थी १३:१-१४

१३  म तेस्रो चोटि तिमीहरूकहाँ आउँदैछु। “हरेक मामिला दुई वा तीन जना साक्षीको मुखबाट पक्का गरिनुपर्छ।” २  म अहिले तिमीहरूदेखि टाढा भए तापनि म तिमीहरूकहाँ दोस्रो पटक उपस्थित भएजस्तै गरी मेरो कुरा मान। जस्तो मैले तिमीहरूलाई पहिला पनि भनिसकेको छु र पहिला पाप गर्ने ती मानिसहरू अनि बाँकी सबैलाई अहिले पनि चेतावनी दिंदैछु कि म तिमीहरूकहाँ फेरि आएँ भने ती मानिसहरूलाई छोड्नेछैन, ३  किनकि ख्रीष्ट ममार्फत बोल्दैहुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण तिमीहरू खोज्दैछौ। ख्रीष्ट तिमीहरूको मामिलामा कमजोर हुनुहुन्न तर तिमीहरूमाझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। ४  निस्सन्देह, कमजोर हालतमा उहाँ टाँगिनुभयो तर परमेश्वरको शक्तिले गर्दा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। हो, हामी पनि उहाँजस्तै कमजोर छौं तर तिमीहरूमाझ काम गर्ने परमेश्वरको त्यही शक्तिले गर्दा हामी उहाँसँगै जिउनेछौं। ५  तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ भनी जाँचिरहो, तिमीहरू कस्ता मानिसहरू हौ साबित गरिरहो। अथवा के तिमीहरूलाई थाह छैन, येशू ख्रीष्ट तिमीहरूसित एक हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्न भने त तिमीहरूले उहाँको अनुमोदन पाएका रहेनछौ। ६  म साँच्चै आशा गर्छु कि हामीले अनुमोदन पाएका छौं भनेर तिमीहरूले थाह पाउनेछौ। ७  अब हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौं कि तिमीहरूले कुनै गलत काम नगर। हामी अनुमोदन पाएका मानिसहरू हौं भनी देखियोस् भनेर त होइन तर तिमीहरूले असल काम गरिरहो भनेर हो, चाहे त्यसको निम्ति हामी अनुमोदन नपाएका मानिसहरूजस्तो किन देखिनु नपरोस्। ८  किनकि सत्यको विरुद्धमा हामी केही गर्न सक्दैनौं तर सत्यको पक्षमा मात्र गर्न सक्छौं। ९  तिमीहरू शक्तिशाली हुँदा हामी कमजोर भए तापनि हामी साँच्चै रमाउँछौं; अनि तिमीहरूले आवश्यक छाँटकाँट गर्नेछौ भनी हामी प्रार्थना गर्दैछौं। १०  यसैकारण अनुपस्थित हुँदा म यी कुराहरू लेख्दैछु ताकि उपस्थित हुँदा तिमीहरूसित मैले कडा व्यवहार गर्न नपरोस् किनभने तिमीहरूको उत्थान गर्न प्रभुले मलाई अख्तियार दिनुभएको हो, पतन गराउन होइन। ११  अन्तमा भाइहरू हो, रमाइरहो, छाँटकाँट गरिरहो, सान्त्वना पाइरहो, समान विचार राखिरहो, शान्तिसित जिइरहो; अनि प्रेम र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसित रहनुहुनेछ। १२  पवित्र चुम्बनले एक-अर्कालाई अभिवादन गर। १३  सबै पवित्र जनहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्‌। १४  प्रभु येशू ख्रीष्टको असीम अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेम अनि हामी सबैले पाएको पवित्र शक्ति* तिमीहरू सबैसित रहोस्।

फुटनोटहरू

२को १३:१४ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।