१ यूहन्ना ५:१-२१

 जसले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छ, ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ र जसले जन्माउनेलाई प्रेम गर्छ, उसले उहाँबाट जन्मिएकोलाई पनि प्रेम गर्छ। २  यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौ र उहाँका आज्ञाहरूबमोजिम चल्छौं भने परमेश्वरका सन्तानलाई प्रेम गरिरहेका छौं भनेर यसैबाट थाह पाउँछौं। ३  किनकि परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नु नै उहाँलाई प्रेम गर्नु हो र उहाँका आज्ञाहरू बोझिला छैनन्‌, ४  किनभने परमेश्वरबाट जन्मेको हरेक कुराले संसारमाथि विजय हासिल गर्छ। अनि संसारमाथि विजयी हुने विजयचाहिं हाम्रो विश्वास हो। ५  कसले संसारमाथि विजय हासिल गर्छ? उसैले, जसले येशू परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ। ६  उहाँ त्यही हुनुहुन्छ, जो पानी र रगतद्वारा आउनुभयो, अर्थात्‌ येशू ख्रीष्ट; उहाँ पानीसित मात्र होइन तर पानी र रगतसित आउनुभयो। अनि यसको साक्षी पवित्र शक्तिले दिन्छ, किनभने पवित्र शक्तिको साक्षी सत्य छ। ७  साक्षी दिनेहरू तीन छन्‌: ८  पवित्र शक्ति, पानी अनि रगत; यी तीन आपसमा सहमत छन्‌। ९  हामी मानिसहरूले दिने साक्षी स्वीकार्छौं तर परमेश्वरले दिनुहुने साक्षी त्योभन्दा ठूलो हुन्छ, किनभने परमेश्वरले दिनुहुने साक्षी यही हो, कि उहाँले आफ्नो छोराको विषयमा साक्षी दिनुभएको छ। १०  जसले परमेश्वरको छोरामाथि विश्वास गर्छ, उसले आफूलाई दिइएको साक्षीमा पनि विश्वास गर्छ। तर जसले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैन, उसले परमेश्वरलाई झूटा ठहराउँछ, किनभने परमेश्वरले साक्षीको रूपमा आफ्नो छोराको विषयमा जे साक्षी दिनुभयो, त्यसलाई उसले विश्वास गरेन। ११  अनि जे साक्षी दिइयो, त्यो यही हो, कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, जुन जीवन हामी उहाँको छोराद्वारा पाउँछौं। १२  जसले परमेश्वरको छोरालाई स्वीकार्छ, उसले यो जीवन पाउँछ; जसले परमेश्वरको छोरालाई स्वीकार्दैन, उसले यो जीवन पाउँदैन। १३  तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भनी जान भनेर म तिमीहरूलाई यी कुराहरू लेख्दैछु, किनकि परमेश्वरको छोराको नाममा विश्वास गर्नेहरू तिमीहरू नै हौ। १४  अनि हामी यो कुरामा ढुक्क छौं, कि परमेश्वरको इच्छाबमोजिम हामीले जेसुकै मागे पनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। १५  साथै, हामीले जेसुकै मागे पनि उहाँले सुन्नुहुन्छ भनी थाह भएको हुनाले हामीले उहाँसित मागेका कुराहरू पाउँछौं भनेर पनि हामी पक्का छौं। १६  यदि कसैले आफ्नो भाइले पाप गरिरहेको देख्यो र त्यस्तो पापले मृत्युसम्म पुऱ्याउँदैन भने उसले त्यस भाइको निम्ति परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि उहाँले तिनलाई, हो, मृत्युसम्म नपुऱ्याउने पाप गर्नेजतिलाई जीवन दिनुहुनेछ। तर मृत्युसम्म पुऱ्याउने पाप पनि छ र यस्तो पाप गर्ने मानिसको निम्ति प्रार्थना गर भनेर म भन्दिनँ। १७  सबै कुकर्म पाप हो; तर यस्तो पाप पनि छ, जसले मृत्युसम्म पुऱ्याउँदैन। १८  हामीलाई थाह छ, हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ, उसले पाप गरिरहँदैन, बरु जो परमेश्वरबाट जन्मनुभयो, उहाँले* ऊमाथि आफ्नो नजर राख्नुहुन्छ र त्यस दुष्टको * ऊमाथि कुनै पकड हुँदैन। १९  हामी परमेश्वरका हौं भनी हामीलाई थाह छ, तर सारा संसार त्यस दुष्टको* हातमा परेको छ। २०  हामीलाई थाह छ, परमेश्वरको छोरा आइसक्नुभएको छ र हामीले सत्य परमेश्वरको ज्ञान हासिल गरोस् भनेर उहाँले हामीलाई बौद्धिक क्षमता दिनुभएको छ। अनि सत्य परमेश्वरको छोरा, येशू ख्रीष्टमार्फत हामी उहाँसित एकतामा छौं। उहाँ नै साँचो परमेश्वर अनि अनन्त जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। २१  ए साना केटाकेटीहरू हो, मूर्तिहरूदेखि जोगिओ।

फुटनोटहरू

१यू ५:१८ * अर्थात्‌, “येशू ख्रीष्टले।”
१यू ५:१८ * अर्थात्‌, “सैतानको।”
१यू ५:१९ * अर्थात्‌, “सैतानको।”