सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

१ यूहन्ना ४:१-२१

 हे प्रियहरू हो, जुनसुकै प्रेरित वचनमाथि* विश्वास नगर, बरु त्यो साँच्चै परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन, जाँचेर हेर, किनकि धेरै झूटा भविष्यवक्ता संसारमा देखा परेका छन्‌।  कुनै वचन परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन, तिमीहरूले यसैबाट थाह पाउनेछौ: येशू ख्रीष्ट मानव शरीर धारण गरेर आउनुभएको हो भनी स्वीकार्ने जुनसुकै प्रेरित वचन परमेश्वरको तर्फबाट हो,  तर जुन प्रेरित वचनले येशू ख्रीष्ट मानव शरीर धारण गरेर आउनुभएको हो भनी स्वीकार्दैन, त्यो परमेश्वरको तर्फबाट होइन। बरु त्यो ख्रीष्ट विरोधीको प्रेरित वचन हो। तिमीहरूले त्यस्तो वचन आउनेछ भनेर सुनेका थियौ र त्यो अहिले संसारमा आइसकेको छ।  ए साना केटाकेटीहरू हो, तिमीहरू परमेश्वरका हौ र तिमीहरूले त्यस्ता मानिसहरूमाथि विजय हासिल गरिसकेका छौ, किनकि तिमीहरूसित एकतामा हुनुहुने परमेश्वर, संसारसित एकतामा भएको दियाबलभन्दा महान्‌ हुनुहुन्छ।  तिनीहरू संसारका हुन्‌; त्यसैले संसारबाट जे निस्कन्छ, तिनीहरू त्यही बोल्छन्‌ र संसारले तिनीहरूको कुरा सुन्छ।  हामी परमेश्वरका हौं। जसले परमेश्वरको ज्ञान हासिल गर्छ, उसले हाम्रो कुरा सुन्छ; जो परमेश्वरको होइन, उसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। कुनै वचन परमेश्वरको तर्फबाट आएको हो कि होइन, हामी यसरी थाह पाउँछौं।  हे प्रियहरू हो, हामी आपसमा प्रेम गरिरहौं, किनकि प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ र जसले प्रेम गर्छ, ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ र उसले परमेश्वरको ज्ञान हासिल गर्छ।  जसले प्रेम गर्दैन, उसले परमेश्वरलाई चिनेको हुँदैन, किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।  हाम्रो सन्दर्भमा परमेश्वरको प्रेम यसरी प्रकट भएको छ, कि उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा संसारमा पठाउनुभयो, ताकि उहाँद्वारा हामीले जीवन पाउन सकौं। १०  प्रेम यसैमा छ, कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौं, बरु उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापहरूको प्रायश्‍चितको बलिदानको रूपमा उहाँले आफ्नो छोरालाई पठाउनुभयो। ११  हे प्रियहरू हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो भने हामीले पनि आपसमा प्रेम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। १२  कसैले कहिल्यै परमेश्वरलाई देखेको छैन। यदि हामीले आपसमा प्रेम गरिरह्यौं भने परमेश्वर हामीसित रहनुहुनेछ र उहाँको प्रेम हामीमा पूर्ण हुनेछ। १३  हामी उहाँसित एकतामा रहेका छौं अनि उहाँ हामीसित एकतामा रहनुहुन्छ भनेर हामी यसैबाट थाह पाउँछौं, किनकि उहाँले आफ्नो पवित्र शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ। १४  यसबाहेक, बुबाले आफ्नो छोरालाई यस संसारको उद्धारकको रूपमा पठाउनुभएको हो भनेर हामी आफैले देखेका छौं र त्यसको साक्षी दिइरहेका पनि छौं। १५  त्यसैले, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भनेर जसले स्वीकार्छ, परमेश्वर ऊसित एकतामा रहनुहुन्छ र ऊ परमेश्वरसित एकतामा हुन्छ। १६  अनि परमेश्वरले हाम्रो सन्दर्भमा जुन प्रेम देखाउनुभएको छ, त्यो हामी आफैले थाह पाएका छौं र त्यसमा विश्वास पनि गरेका छौं। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि जो प्रेममा रहन्छ, ऊ परमेश्वरसित एकतामा रहन्छ र परमेश्वर ऊसित एकतामा रहनुहुन्छ। १७  न्यायको दिनमा हामी निर्धक्क भई साहसका साथ बोल्न सकौं भनेर यसरी हामीमा प्रेम पूर्ण भएको छ, किनकि यस संसारमा हामी येशू ख्रीष्टजस्तै भएका छौं। १८  प्रेममा डर हुँदैन तर पूर्ण भएको प्रेमले डर हटाउँछ, किनकि डरले अवरोध उत्पन्न गर्छ। हुन पनि जो डराउँछ, ऊ प्रेममा पूर्ण भएको हुँदैन। १९  जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामी प्रेम गर्छौं, किनकि पहिला उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। २०  यदि कसैले “म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु” भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने ऊ झूटा हो। किनकि जसले आफूले देखेको भाइलाई प्रेम गर्दैन, उसले आफूले नदेखेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। २१  अनि हामीले उहाँबाट पाएको आज्ञा पनि यही हो, कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, उसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गरिरहेको हुनुपर्छ।

फुटनोटहरू

ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।