सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

१ यूहन्ना २:१-२९

 हे मेरा साना केटाकेटीहरू हो, म तिमीहरूलाई यी कुराहरू यसकारण लेख्दैछु, कि तिमीहरूले पाप नगर। तर यदि कसैले पाप गरिहाल्यो भने पनि बुबासँग हाम्रो निम्ति एक जना मदतगार हुनुहुन्छ अर्थात्‌ येशू ख्रीष्ट, जो परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिनुभएको छ।  अनि हाम्रा पापहरूका लागि उहाँ प्रायश्‍चितको बलिदान हुनुहुन्छ, भनौं भने, हाम्रो मात्र होइन तर सारा संसारका पापहरूका लागि।  यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरिरह्यौं भने हामीले उहाँलाई चिनेका छौं भनेर त्यसैबाट हामीलाई थाह हुन्छ।  यदि कसैले “मैले उहाँलाई चिनेको छु” भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू भने पालन गरिरहेको छैन भने ऊ झूटा हो र त्यस मानिसमा सत्य हुँदैन।  तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ, त्यस मानिसमा साँच्चै परमेश्वरको प्रेम पूर्ण भएको हुन्छ। हामी उहाँसित एकतामा छौं भनेर यसैबाट हामीलाई थाह हुन्छ।  जसले आफूलाई उहाँसित एकतामा छु भन्छ, उसले पनि येशूले जसरी जीवन बिताउनुभएको थियो, त्यसरी नै जीवन बिताइरहनै पर्छ।*  हे मेरा प्रियहरू हो, म तिमीहरूलाई कुनै नयाँ आज्ञा होइन तर तिमीहरूले सुरुदेखि नै पाएको पुरानै आज्ञा लेख्दैछु। यो पुरानो आज्ञा त्यही वचन हो, जुन तिमीहरूले सुनिसकेका छौ।  फेरि पनि म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञाजस्तै गरी लेख्दैछु, जुन आज्ञा येशूले पनि पालन गर्नुभयो अनि तिमीहरू पनि पालन गर्छौ, किनकि अन्धकार हट्‌दैछ र साँचो ज्योति चम्कन थालिसकेको छ।  जसले आफू ज्योतिमा छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, ऊ अहिलेसम्म अन्धकारमै छ। १०  जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ, ऊ ज्योतिमा रहन्छ र उसले ठक्कर खाने केही कारण हुँदैन। ११  तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, ऊ अन्धकारमा हुन्छ र अन्धकारमै हिंडिरहेको हुन्छ अनि उसलाई आफू कहाँ जाँदैछु भनेर थाह हुँदैन, किनकि अन्धकारले उसको आँखा अन्धो बनाएको छ। १२  हे साना केटाकेटीहरू हो, म तिमीहरूलाई यसकारण लेख्दैछु, किनकि उहाँको नामको खातिर तिमीहरूले आफ्ना पापहरूको क्षमा पाइसकेका छौ। १३  हे बुबाहरू हो, म तिमीहरूलाई यसकारण लेख्दैछु, किनकि तिमीहरूले उहाँलाई चिनेका छौ, जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। हे युवकहरू हो, म तिमीहरूलाई यसकारण लेख्दैछु, किनकि तिमीहरूले त्यस दुष्टमाथि* विजय हासिल गरेका छौ। हे केटाकेटीहरू हो, म तिमीहरूलाई यसकारण लेख्दैछु, किनकि तिमीहरूले परमेश्वर, हाम्रा बुबालाई चिनेका छौ। १४  हे बुबाहरू हो, म तिमीहरूलाई यसकारण लेख्दैछु, किनकि तिमीहरूले उहाँलाई चिनेका छौ, जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। हे युवकहरू हो, म तिमीहरूलाई यसकारण लेख्दैछु, किनकि तिमीहरू बलिया छौ, परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा छ अनि तिमीहरूले त्यस दुष्टमाथि विजय हासिल गरेका छौ। १५  तिमीहरू संसारलाई वा संसारमा भएका थोकहरूलाई प्रेम गर्ने मानिस नबन। यदि कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने बुबाको प्रेम उसमा हुँदैन; १६  किनकि संसारमा भएको जुनसुकै थोक, अर्थात्‌ शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र तडकभडक* बुबाबाट होइन तर संसारबाट आउँछ। १७  यसबाहेक, संसार बितेर जाँदैछ र त्यसको अभिलाषा पनि, तर जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ, ऊ सधैंभरि रहिरहन्छ। १८  हे साना केटाकेटीहरू हो, यो आखिरी समय हो। ख्रीष्ट विरोधी आउँदैछ भनेर तिमीहरूले सुनेअनुसारै अहिले पनि धेरै जना ख्रीष्ट विरोधी आइसकेका छन्‌; यसैबाट यो आखिरी समय हो भनेर हामी थाह पाउँछौं। १९  तिनीहरू हामीबाट निस्केर गए तर तिनीहरू हामीजस्ता थिएनन्‌, किनकि तिनीहरू हामीजस्ता भएका भए तिनीहरू हामीसितै रहनेथिए। तर सबै जना हामीजस्ता छैनन्‌ भन्ने कुरा देखियोस् भनेर नै तिनीहरू निस्केर गए। २०  तिमीहरूको अभिषेक पवित्र परमेश्वरबाट भएको छ; त्यसैले तिमीहरू सबैलाई सत्य थाह छ। २१  तिमीहरूलाई सत्य थाह नभएकोले मैले तिमीहरूलाई लेखेको होइन, तर तिमीहरूलाई सत्य थाह भएकोले र सत्यबाट कुनै झूट नआउने भएकोले नै मैले लेखेको हुँ। २२  येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर इन्कार गर्ने मानिस यदि झूटा होइन भने अरू को होला र? ख्रीष्ट विरोधी त्यही हो, जसले बुबा र छोरालाई इन्कार गर्छ। २३  हरेक जसले छोरालाई इन्कार गर्छ, ऊसित बुबा पनि हुनुहुन्न। जसले छोरालाई स्वीकार्छ, ऊसित बुबा पनि हुनुहुन्छ। २४  जहाँसम्म तिमीहरूको कुरा छ, तिमीहरूले सुरुदेखि जे सुनेका छौ, त्यो तिमीहरूमा रहिरहोस्। तिमीहरूले सुरुदेखि जे सुनेका छौ, त्यो तिमीहरूमा रहिरह्यो भने तिमीहरू पनि छोरासित एकतामा रहन र बुबासित एकतामा रहन सक्नेछौ। २५  यसबाहेक, उहाँ आफैले हामीसित प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो, अर्थात्‌ अनन्त जीवन। २६  ती मानिसहरूको विषयमा म तिमीहरूलाई यी कुराहरू लेख्दैछु, जसले तिमीहरूलाई बहकाउन खोजिरहेका छन्‌। २७  अनि जहाँसम्म तिमीहरूको कुरा छ, परमेश्वरले आफ्नो पवित्र शक्तिद्वारा तिमीहरूलाई अभिषेक गर्नुभएको छ र यो पवित्र शक्ति तिमीहरूमा रहिरहन्छ अनि तिमीहरूलाई कसैले सिकाइरहनु आवश्यक छैन। तर परमेश्वरले तिमीहरूलाई अभिषेक गरेर त्यसैद्वारा सबै कुरा सिकाइरहनुभएको छ। तिमीहरूको यो अभिषेक झूटा होइन तर साँचो हो। अनि त्यसले तिमीहरूलाई सिकाएअनुसारै तिमीहरू उहाँसित एकतामा रहिरहो। २८  त्यसैले अब हे साना केटाकेटीहरू हो, उहाँसित एकतामा रहिरहो, ताकि उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामी निर्धक्क भई साहसका साथ बोल्न सक्नेछौं अनि उहाँको उपस्थितिको बेला हामीलाई सरममा पारेर उहाँबाट टाढा पुऱ्याइनेछैन। २९  यदि परमेश्वरको नजरमा उहाँ असल हुनुहुन्छ भनेर तिमीहरूलाई थाह छ भने परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने हरेक मानिस उहाँबाट जन्मिएको हुन्छ भनेर पनि तिमीहरूले थाह पाउँछौ।

फुटनोटहरू

शाब्दिक, “उहाँ जसरी हिंड्‌नुभयो, त्यसरी नै हिंडिरहनै पर्छ।”
अर्थात्‌, “सैतानमाथि।”
वा, “भड्किलो जीवनशैली।”