सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

१ पत्रुस ५:१-१४

 त्यसकारण, तिमीहरूमाझ भएका एल्डरहरूलाई* म यो आग्रह गर्छु, किनकि म पनि एल्डर हुँ अनि ख्रीष्टले भोग्नुभएका दुःखहरूको साक्षी र प्रकट हुन बाँकी रहेको महिमाको साझेदार पनि हुँ: २  तिमीहरूको जिम्मामा सुम्पिइएको परमेश्वरको बगाललाई गोठालोले झैं हेरविचार गर, करमा परेर होइन तर स्वेच्छाले; बेइमानीद्वारा केही हासिल गर्ने लोभले होइन तर तत्परता साथ; ३  परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हैकम जमाएर होइन तर बगालको उदाहरण भएर। ४  तब मुख्य गोठालो प्रकट भएपछि तिमीहरूले कहिल्यै नओइलाउने महिमित मुकुट पाउनेछौ। ५  त्यसैगरि, हे युवकहरू हो, एल्डरहरूको* अधीनमा बस। तर एक-अर्कासित व्यवहार गर्दा तिमीहरू सबै विनम्र होओ,* किनकि परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई असीम अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। ६  त्यसकारण परमेश्वरको बलवान्‌ बाहुलीमुनि आफूलाई नम्र बनाओ, ताकि उहाँले आफ्नो समयमा तिमीहरूलाई उच्च पारून्‌। ७  त्यतिन्जेल तिमीहरूले आफ्नो सारा फिक्री उहाँमाथि बिसाओ, किनकि उहाँले तिमीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ। ८  सचेत रहो, जागा बस। तिमीहरूको शत्रु दियाबल कसलाई निलूँ भनेर गर्जने सिंहझैं घुमेर हिंड्छ। ९  तर विश्वासमा दह्रो भएर त्यसविरुद्ध खडा होओ, किनकि संसारभरिका तिमीहरूका सबै भाइहरूले यस्तै दुःखकष्ट भोगिरहेका छन्‌ भनेर तिमीहरूलाई थाह छ। १०  तर तिमीहरूले केही समय दुःख भोगिसकेपछि, सबै असीम अनुग्रहका परमेश्वर, जसले तिमीहरू ख्रीष्टसित एकतामा भएको हुनाले तिमीहरूलाई आफ्नो अनन्त महिमाको लागि बोलाउनुभयो, उहाँ आफैले तिमीहरूको तालिम पूरा गर्नुहुनेछ, तिमीहरूलाई स्थिर बनाउनुहुनेछ र तिमीहरूलाई बलियो पार्नुहुनेछ। ११  पराक्रम सदासर्वदा उहाँकै होस्। आमिन। १२  तिमीहरूलाई प्रोत्साहन दिन अनि परमेश्वरको साँचो असीम अनुग्रहको सत्य साक्षी दिन भाइ सिल्भानस, जसलाई म विश्वासयोग्य ठान्छु, तिनीमार्फत मैले तिमीहरूलाई केही शब्द लेखेको छु। तिमीहरू त्यस असीम अनुग्रहलाई बलियो गरी पक्रिराख। १३  तिमीहरूजस्तै चुनिएकी स्त्री,* जो बेबिलोनमा छिन्‌, तिनले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएकी छिन्‌ अनि त्यसैगरि मेरो छोरा मर्कूसले पनि। १४  मायालु चुम्बनले एक-अर्कालाई अभिवादन गर। तिमीहरू सबै, जो ख्रीष्टसित एकतामा छौ, तिमीहरूलाई शान्ति होस्।

फुटनोटहरू

१प ५:१ प्रेषित ११:३० को फुटनोट हेर्नुहोस्।
१प ५:५ * वा, “वृद्ध पुरुषहरूको।”
१प ५:५ * शाब्दिक, “विनम्रताले कम्मर कस।”
१प ५:१३ * यसले बेबिलोनमा भएको मण्डलीलाई बुझाउन सक्छ।