१ थिस्सलोनिकी १:१-१०

 पावल, सिल्भानस र तिमोथी थिस्सलोनिकीहरूको मण्डलीलाई, जो परमेश्वर, हाम्रा बुबा र प्रभु येशू ख्रीष्टसित एकतामा छ, यो पत्र लेख्दैछौं। तिमीहरूलाई असीम अनुग्रह र शान्ति मिलोस्। २  हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूलाई सम्झँदा हामी परमेश्वरलाई सधैं धन्यवाद चढाउँछौं, ३  किनकि तिमीहरूले आफ्नो विश्वासको कारण गरेका कामहरू, प्रेमपूर्वक गरेको परिश्रम र तिमीहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा आशा राखेको हुनाले देखाएको सहनशीलता हाम्रा परमेश्वर र बुबासामु हामी हरबखत सम्झिरहन्छौं। ४  परमेश्वरले प्रिय ठान्नुभएका हे मेरा भाइहरू हो, उहाँले तिमीहरूलाई चुन्नुभएको छ भनेर हामीलाई थाह छ, ५  किनकि हामीले प्रचार गरेको सुसमाचार तिमीहरूमाझ बोलीमा मात्र सीमित रहेन तर यसले सशक्त प्रभाव पाऱ्यो र तिमीहरूबीच पवित्र शक्तिले काम गऱ्यो अनि त्यो सुसमाचारले तिमीहरूलाई पूर्णतया विश्वस्त तुल्यायो। तिमीहरूको निम्ति हामी के मात्र भएनौं, त्यो तिमीहरूलाई थाहै छ। ६  अनि थुप्रै सङ्कष्ट सहँदै तिमीहरूले त्यस वचनलाई पवित्र शक्तिद्वारा पाइने आनन्दका साथ स्वीकाऱ्यौ अनि तिमीहरू हाम्रो र प्रभुको अनुकरण गर्नेहरू भयौ। ७  यसरी तिमीहरू म्यासिडोनिया र अखैयामा भएका येशूका सबै चेलाहरूका लागि उदाहरण भयौ। ८  वास्तवमा, तिमीहरूद्वारा यहोवाको वचन म्यासिडोनिया र अखैयामा फैलनुका साथै परमेश्वरमाथिको तिमीहरूको विश्वासको चर्चा जताततै भइरहेको छ। त्यसैले हामीले केही बताइरहनु आवश्यक छैन। ९  बरु तिनीहरू आफैले बताइरहन्छन्‌, कि हामी कसरी पहिलो पटक तिमीहरूकहाँ आएका थियौं अनि जीवित र साँचो परमेश्वरको दास बन्न सकौं भनेर तिमीहरू कसरी आ-आफ्ना मूर्तिहरू त्यागेर परमेश्वरतर्फ फर्क्यौ। १०  अनि स्वर्गबाट हुने उहाँको छोरा येशूको आगमनलाई पर्खन सकौं भनेर पनि तिमीहरू फर्क्यौ, जसलाई उहाँले मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो र जसले हामीलाई आउँदै गरेको क्रोधबाट बचाउनुहुनेछ।

फुटनोटहरू