१ कोरिन्थी १६:१-२४

१६  अब पवित्र जनहरूको निम्ति उठाइने चन्दाको विषयमा गलातियाका मण्डलीहरूलाई मैले जे आदेश दिएँ, तिमीहरूले पनि त्यहीबमोजिम गर। २  हरेक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू सबैले आ-आफ्नो आम्दानीअनुसार आफ्नो घरमा केही छुट्याएर राख्नू, ताकि म आउँदा चन्दा सङ्कलन गर्न नपरोस्। ३  अनि तिमीहरूले ज-जसलाई पत्रमार्फत सिफारिस गरेका छौ, म त्यहाँ आएपछि तिनीहरूलाई नै तिमीहरूको चन्दा दिएर यरूशलेम पठाउँला। ४  तथापि, म आफै त्यहाँ जान उपयुक्त भयो भने तिनीहरू पनि मसँगै जानेछन्‌। ५  तर म्यासिडोनियाको यात्रा गरेपछि म तिमीहरूकहाँ आउनेछु, किनभने म म्यासिडोनिया भएरै आउनेछु, ६  अनि सायद म तिमीहरूकहाँ केही दिन वा हिउँदभरि बसुँला, त्यसपछि म जहाँ जाउँला, तिमीहरूले मलाई अलि परसम्म पुऱ्याइदिनू। ७  अहिले म तिमीहरूलाई यात्राको बीचैमा भेट्न चाहन्नँ, किनकि यहोवाको अनुमति भए तिमीहरूसित केही समय बिताउने आशा मैले राखेको छु। ८  तर पेन्तिकोसको चाड नसिद्धिएसम्म म एफिससमै बसछु, ९  किनकि सेवा गर्ने मौकाको ठूलो ढोका मेरो निम्ति खुलेको छ तर विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छन्‌। १०  तथापि, यदि तिमोथी तिमीहरूकहाँ आए भने तिमीहरूले तिनलाई ढुक्क महसुस गराउनू, किनकि मजस्तै तिनी पनि यहोवाको काम गर्दैछन्‌। ११  तसर्थ, कसैले तिनलाई हेला नगरोस्। बरु शान्तिसाथ तिनलाई अलि परसम्म पुऱ्याइदेओ, ताकि तिनी यहाँ मकहाँ आउन सकून्‌, किनकि अरू भाइहरू र म तिनलाई पर्खिरहेका छौं। १२  अब हाम्रा भाइ अपोल्लसलाई अरू भाइहरूसित तिमीहरूकहाँ जान मैले धेरै बिन्ती गरेको थिएँ तर तिनलाई अहिले तिमीहरूकहाँ आउन पटक्कै इच्छा लागेन। त्यसैले पछि मौका पाउनासाथ तिनी आउनेछन्‌। १३  जागा रहो, विश्वासमा दह्रो भएर बस, पुरुषार्थ देखाइरहो, पराक्रमी हुँदै जाओ। १४  तिमीहरूबीच सबै काम प्रेमपूर्वक भएको होस्। १५  अब ए भाइहरू हो, स्तिफनासको परिवार अखैयाको अगौटे फल हुन्‌ र पवित्र जनहरूको सेवामा तिनीहरूले आफैलाई अर्पण गरेका छन्‌ भनेर तिमीहरूलाई थाहै छ। त्यसैले म तिमीहरूलाई यस्तो आग्रह गर्छु: १६  तिमीहरू पनि यस्ता मानिसहरूका साथै सघाउने अनि मेहनत गर्नेजति सबैको अधीनमा बस्नेगर। १७  तर म स्तिफनास, फोर्टुनाटस र अखाइकसको उपस्थितिमा रमाइरहेको छु, किनकि तिनीहरूले मलाई तिमीहरूको कमी महसुस हुन दिएका छैनन्‌। १८  तिनीहरूले मलाई अनि तिमीहरूलाई स्फूर्ति* दिएका छन्‌। त्यसैले यस्ता मानिसहरूको कदर गर। १९  एसियाका* मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्‌। अक्वीला र प्रिस्का * अनि तिनीहरूको घरमा भेला हुने मण्डलीले तिमीहरूलाई प्रभुमा हार्दिक अभिवादन पठाएका छन्‌। २०  सबै भाइहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्‌। पवित्र चुम्बनले एक-अर्कालाई अभिवादन गर। २१  अब म पावल आफ्नै हातले मेरो अभिवादन लेख्दैछु। २२  यदि कोहीसित प्रभुको निम्ति स्नेह छैन भने त्यो श्रापित होस्। हे हाम्रा प्रभु, आउनुहोस्! २३  प्रभु येशू ख्रीष्टको असीम अनुग्रह तिमीहरूसित रहोस्। २४  तिमीहरू सबै जो ख्रीष्ट येशूका चेलाहरू हौ, तिमीहरूलाई मेरो प्रेम छ।

फुटनोटहरू

१को १६:१८ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
१को १६:१९ प्रेषित २:९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
१को १६:१९ * वा, “प्रिस्किला।”