सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

हिब्रू ८:१-१३

 अहिलेसम्म छलफल गरिएका कुराहरूको मुख्य बुँदा यही हो: हाम्रो प्रधान पुजारी यस्तो हुनुहुन्छ र उहाँ स्वर्गमा परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हाततिर बस्नुभएको छ २  अनि महापवित्रस्थान र साँचो पालको* जनसेवक हुनुहुन्छ, जुन पाल मानिसले होइन तर यहोवाले टाँग्नुभएको हो। ३  किनकि हरेक प्रधान पुजारी भेटी र बलिदान दुवै चढाउन नियुक्त भएका हुन्छन्‌। त्यसैले उहाँसित पनि चढाउनको लागि केही हुनु आवश्यक थियो। ४  अब उहाँ पृथ्वीमा भएको भए पुजारी हुनुहुनेथिएन किनकि मोशाको व्यवस्थाबमोजिम भेटी चढाउने पुजारीहरू पहिल्यैदेखि थिए। ५  पवित्र सेवा चढाइरहेका ती पुजारीहरू स्वर्गका कुराहरूको नमुना र छाया थिए; जस्तो कि, मोशाले पनि पाल बनाउने काम सिद्धयाउनै लाग्दा परमेश्वरबाट यस्तो आज्ञा पाएका थिए: “हेर, मैले तिमीलाई पर्वतमा देखाएको नमुनाबमोजिम तिमीले सबै कुरा बनाऊ।” ६  तर अब येशूले योभन्दा अझ उत्कृष्ट जनसेवक हुन पाउनुभएको छ। किनकि उहाँ त्यस उत्तम करारको मध्यस्थकर्ता पनि हुनुहुन्छ, जुन करार उत्तम प्रतिज्ञाहरूको आधारमा कानुनी रूपमा गरिएको छ। ७  त्यो पहिलो करार त्रुटिरहित भएको भए दोस्रोको आवश्यकता नै हुनेथिएन, ८  किनकि उहाँ यसो भनेर मानिसहरूलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ: “ ‘हेर, यस्ता दिनहरू आउँदैछन्‌,’ यहोवा भन्नुहुन्छ, ‘जब म इस्राएलको घराना र यहूदाको घरानासित नयाँ करार गर्नेछु; ९  त्यो करारअनुसार होइन जुन मैले तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई हात समाएर मिश्र देशबाट बाहिर ल्याउँदा गरेको थिएँ।’ यहोवा भन्नुहुन्छ, ‘तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरेकोले मैले तिनीहरूको वास्ता गर्न छोडिदिएँ।’ ” १०  “ ‘ती दिनहरूपछि इस्राएलको घरानासित मैले गर्ने करार यही करार हो,’ यहोवा भन्नुहुन्छ। ‘मेरा नियमहरू म तिनीहरूको दिमागमा राखिदिनेछु र तिनीहरूको मनमा ती लेखिदिनेछु। अनि म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन्‌। ११  “ ‘तिनीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो देशवासीलाई र आफ्नो भाइलाई यसो भनेर सिकाउनेछैन: “यहोवालाई चिन!” किनकि तिनीहरू सबैले अर्थात्‌ सानादेखि ठूला सबैले मलाई चिन्नेछन्‌। १२  किनकि म तिनीहरूका खराब कामहरू माफ गरिदिनेछु र म तिनीहरूका पापहरू फेरि कहिल्यै सम्झनेछैन।’ ” १३  यसरी यसलाई “नयाँ करार” भनेर उहाँले पुरानोलाई रद्द गर्नुभयो। अब जसलाई रद्द गरिएको हो र जो पुरानो हुँदै गएको छ, त्यो चाँडै नामेट हुन लागेको छ।

फुटनोटहरू

हिब्रू ८:२ * वा, “बासस्थानको।”