हिब्रू ४:१-१६

 त्यसकारण, उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्ने प्रतिज्ञा अझ पनि कायमै भएकोले हामी होसियार होऔं, ताकि तिमीहरूमध्ये कोही पनि त्यसमा प्रवेश गर्न अयोग्य नठहरियोस्। २  किनकि हामीलाई पनि सुसमाचार प्रचार गरियो, जसरी तिनीहरूलाई पनि गरिएको थियो तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई लाभ पुऱ्याएन किनकि वचन पालन गर्नेहरूसित जस्तो विश्वास थियो, तिनीहरूसित थिएन। ३  किनकि हामी जसले विश्वास गरेका छौं, हामी विश्राममा प्रवेश गर्छौं, जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ: “त्यसैले मैले रिसाएर यस्तो कसम खाएँ, ‘तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्नेछैनन्‌,’ ” जबकि संसारको प्रारम्भ* हुँदा नै उहाँको काम सिद्धिसकेको थियो। ४  किनकि सातौं दिनको विषयमा उहाँले धर्मशास्त्रको कुनै अंशमा यसो भन्नुभएको छ: “अनि सातौं दिनमा परमेश्वरले आफ्ना सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो।” ५  अनि उहाँले फेरि यसो भन्नुभएको छ: “तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्नेछैनन्‌।” ६  कोही-कोही यो विश्राममा प्रवेश गर्न बाँकी नै छ अनि ज-जसलाई पहिला सुसमाचार घोषणा गरियो, तिनीहरू आफ्नो अनाज्ञाकारिताले गर्दा प्रवेश गर्न पाएनन्‌। ७  अनि धेरै समयपछि दाऊदको भजनमा उहाँले फेरि कुनै एक दिनलाई “आज” भनी तोक्नुहुन्छ, जस्तो माथि भनिएको छ: “यदि आज तिमीहरू उहाँको कुरा सुन्छौ भने आफ्नो मन कठोर नपार।” ८  यदि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम गर्ने ठाउँमा पुऱ्याइसकेका भए परमेश्वरले अर्को दिनको विषयमा फेरि भन्नुहुनेथिएन। ९  त्यसैले परमेश्वरका जनहरूका लागि विश्राम-दिनको* आराम बाँकी नै छ। १०  किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गरेको मानिसले आफ्ना कामहरूबाट विश्राम लिएको हुन्छ, जसरी परमेश्वरले पनि आफ्ना कामहरूबाट विश्राम लिनुभयो। ११  त्यसैले त्यो विश्राममा प्रवेश गर्न हामी यथासक्दो गरौं, नत्र त कोही-कोहीले अनाज्ञाकारिताको त्यही नमुना पछ्याउलान्‌। १२  किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र प्रबल अनि कुनै दुई-धारे तरबारभन्दा धारिलो छ। यसले मानिसको बाहिरी स्वरूप* र भित्री मनुष्यत्वलाई * अलग पार्छ, जोर्नी र त्यसको मासीलाई छुट्टयाउँछ अनि मनको विचार र आशय जाँच्न सक्छ। १३  यस्तो कुनै सृष्टि छैन, जो उहाँको नजरबाट लुकेको होस् तर जसलाई हामीले लेखा दिनुपर्छ, उहाँसामु सबै कुरा खुला र उदाङ्ग छन्‌। १४  त्यसैले परमेश्वरको छोरा येशू, जो स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँ हाम्रो महान्‌ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखेपछि आओ, उहाँलाई खुलेआम स्वीकार गरिरहौं। १५  किनकि हाम्रो प्रधान पुजारी हाम्रा कमजोरीहरूमा सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, बरु हामीजस्तै हर तवरमा परीक्षित तर पापरहित हुनुहुन्छ। १६  त्यसैले आओ, निर्धक्क भई बोल्ने साहसका साथ हामी असीम अनुग्रहको सिंहासनसामु जाऔं ताकि चाहिएकै बेला मदत पाउन हामीले उहाँको कृपा र असीम अनुग्रह हासिल गर्न सकौं।

फुटनोटहरू

हिब्रू ४:३ मत्ती २५:३४ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
हिब्रू ४:९ मत्ती १२:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
हिब्रू ४:१२ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
हिब्रू ४:१२ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।