सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

हिब्रू ३:१-१९

 त्यसैले, ए स्वर्गीय बोलावट पाएका पवित्र भाइहरू हो, हामीले खुलेआम स्वीकार गरेका प्रेषित* र प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर।  जसले उहाँलाई त्यस्तो बनाउनुभयो, उहाँप्रति येशू वफादार हुनुहुन्थ्यो, जसरी मोशा पनि परमेश्वरको सारा घरानामा वफादार थिए।  जसरी घरको भन्दा घर बनाउनेको बढी आदर गरिन्छ, त्यसरी नै येशू पनि मोशाभन्दा बढी गौरव पाउन योग्य ठहरिनुभयो।  हो, हरेक घर कसै न कसैद्वारा निर्माण गरिएको हुन्छ तर सबै थोक निर्माण गर्ने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ।  मोशा, पछि बताइने कुराको साक्षी थिए र परमेश्वरको सारा घरानामा सेवकको हैसियतले वफादार थिए।  तर ख्रीष्टचाहिं परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ र उहाँ परमेश्वरको सारा घरानामाथि अधिकारप्राप्त व्यक्तिको रूपमा वफादार हुनुहुन्थ्यो। निर्धक्क भई बोल्ने हाम्रो साहस र आशामाथिको घमन्डलाई अन्तसम्म स्थिर राख्छौं भने परमेश्वरको घराना हामी नै हौं।  त्यसैकारण, पवित्र शक्तिले भनेझैं: “यदि आज तिमीहरू उहाँको कुरा सुन्छौ भने  आफ्नो मन कठोर नपार, जसरी तिमीहरूका पुर्खाहरूले मलाई क्रोधित बनाउँदा र उजाड-स्थानमा मेरो परीक्षा लिंदा आफ्नो मन कठोर पारेका थिए।  चालीस वर्षसम्म मेरो काम देख्दादेख्दै पनि त्यतिखेर मेरो परीक्षा लिएर तिमीहरूका पुर्खाहरूले मलाई चुनौती दिएका थिए। १०  त्यसैले यस पुस्तासित म रुष्ट भएँ र भनें, ‘तिनीहरूको मन सधैं मदेखि टाढा छ, अनि तिनीहरूले मेरो मार्ग चिनेका छैनन्‌।’ ११  त्यसैले मैले रिसाएर यस्तो कसम खाएँ, ‘तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्नेछैनन्‌।’ ” १२  ए भाइहरू हो, होसियार रहो, नत्र त जीवित परमेश्वरबाट टाढा भएर तिमीहरूमध्ये कसै-कसैको मन विश्वासरहित र दुष्ट होला। १३  बरु जबसम्म यो समयलाई “आज” भन्न सकिन्छ, तबसम्म दिनदिनै एक-अर्कालाई अर्ती दिंदै बलियो बनाओ, नत्र त पापको भ्रामक शक्तिले गर्दा तिमीहरूमध्ये कोही-कोही कठोर हुनेछौ। १४  किनकि हामीले सुरुमा पाएको भरोसालाई बलियो गरी अन्तसम्म थामिराख्यौं भने मात्र हामी वास्तवमा ख्रीष्टका सहभागीहरू हुन्छौं। १५  यसो भनिएको छ: “यदि आज तिमीहरू उहाँको कुरा सुन्छौ भने आफ्नो मन कठोर नपार, जसरी तिमीहरूका पुर्खाहरूले मलाई क्रोधित बनाउँदा आफ्नो मन कठोर पारेका थिए।” १६  किनकि सुनेर पनि कसले परमेश्वरलाई क्रोधित बनाए? वास्तवमा, मोशाको नेतृत्वमा मिश्रबाट निस्किआउनेहरू सबैले नै त्यसो गरेनन्‌ र? १७  साथै, परमेश्वर कोसित चालीस वर्षसम्म रुष्ट हुनुभयो? ज-जसले पाप गरे अनि ज-जसको लास उजाड-स्थानमै सडे, के तिनीहरूसितै होइन र? १८  तिनीहरू उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्न पाउनेछैनन्‌ भनेर उहाँले कोसित कसम खानुभयो? के ती अनाज्ञाकारीहरूसितै होइन र? १९  त्यसैले हामीले देख्यौं, विश्वास नभएकोले तिनीहरू विश्राममा प्रवेश गर्न सकेनन्‌।

फुटनोटहरू

वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”