सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

लूका ३:१-३८

 सम्राट्‌ टाइबेरियसको शासनकालको पन्ध्रौं वर्षमा, पन्तियस पिलातस यहूदियाका राज्यपाल, हेरोद* गालीलका प्रान्तीय शासक, तिनका दाइ फिलिप इतुरिया र त्राखोनितिसका प्रान्तीय शासक अनि लुसानियासचाहिं अबिलेनेका प्रान्तीय शासक छँदा,  हन्‍नास र कैयाफा मुख्य पुजारी थिए। ती दिनमा जकरियाका छोरा यूहन्‍ना उजाडस्थानमा छँदा परमेश्‍वरको वचन तिनीकहाँ आयो।  त्यसैले तिनी यर्दन वरिपरिका सबै इलाकामा गए र मानिसहरूलाई आफ्ना पापको पश्‍चात्ताप गरेर क्षमा माग्न र त्यसको प्रतीकस्वरूप बप्तिस्मा* गर्न प्रचार गरे,  जस्तो भविष्यवक्‍ता यशैयाको वचनको पुस्तकमा लेखिएको छ: “सुन! उजाडस्थानमा कोही कराइरहेछ, ‘हे मानिसहरू हो, यहोवाको बाटो तयार पार, उहाँको मार्ग सोझो बनाओ।  हरेक घाटी पुरिऊन्‌, हरेक डाँडा र पहाड समतल बनाइऊन्‌, घुम्तीहरू सोझा पारिऊन्‌ अनि खाल्टाखुल्टी परेका बाटाहरू सम्म बनाइऊन्‌।  तब उद्धार दिने परमेश्‍वरको माध्यम सबै मानिसहरूले देख्नेछन्‌।’ ”  आफूकहाँ बप्तिस्मा गर्न आउने भीडलाई तिनले भन्‍न थाले: “हे विषालु सर्पका बच्चाहरू हो, आउँदै गरेको क्रोधबाट भाग्न तिमीहरूलाई कसले सिकायो?  यसकारण पश्‍चात्ताप लायकको फल फलाओ। अनि ‘हाम्रो बुबा अब्राहाम हुनुहुन्छ’ भनी तिमीहरू नसोच। किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु, परमेश्‍वरसित यी ढुङ्‌गाहरूबाट अब्राहामको निम्ति सन्तान खडा गर्ने शक्‍ति छ।  हो, बन्चरो रूखको जरामा परिसकेको छ। त्यसैले असल फल नफलाउने हरेक रूख काटी ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ।” १०  तब भीडले तिनलाई सोध्थ्यो: “त्यसोभए हामी के गरौं त?” ११  अनि तिनले उनीहरूलाई जवाफ दिन्थे: “दुई वटा लुगा हुनेले केही पनि नहुनेलाई एउटा देओस्‌ र आफूसित खानेकुरा हुनेले पनि त्यसै गरोस्‌।” १२  कर उठाउनेहरूसमेत* बप्तिस्मा गर्न आए र उनीहरूले तिनलाई सोधे: “हे गुरु, हामीचाहिं के गरौं?” १३  तिनले उनीहरूलाई भने: “तोकिएको कर जति छ, त्योभन्दा बढी केही नमाग।” १४  त्यसैगरि, सैन्य सेवामा लागेकाहरूले पनि तिनलाई सोध्थे: “अनि हामीचाहिं के गरौं नि?” तिनले उनीहरूलाई भन्थे: “कसैलाई दुःख दिएर वा झूटो आरोप लगाएर तिनीहरूलाई धुत्ने काम नगर तर आफ्नो रासनपानीमा सन्तुष्ट होओ।” १५  जब सबै मानिसहरूले ख्रीष्ट आउने आशा गरिरहेका थिए अनि “कतै यिनी नै ख्रीष्ट हुन्‌ कि?” भनेर यूहन्‍नाको विषयमा मनमनै सोचिरहेका थिए, १६  तब यूहन्‍नाले उनीहरू सबैलाई यसो भने: “म त पानीले तिमीहरूको बप्तिस्मा गराउँछु तर मपछि मभन्दा शक्‍तिशाली एक जना आउँदै हुनुहुन्छ, जसको जुत्ताको फित्ता फुकाल्न लायकको समेत म छैन। उहाँले पवित्र शक्‍ति र आगोले तिमीहरूको बप्तिस्मा गराउनुहुनेछ।* १७  निफन्‍ने बेल्चा* उहाँको हातमा छ। उहाँले आफ्नो खलो पूरै सफा गर्नुहुनेछ र गहुँलाई आफ्नो धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ तर भूसलाई चाहिं कहिल्यै निभाउन नसकिने आगोमा जलाउनुहुनेछ।” १८  यसरी तिनले अरू पनि थुप्रै अर्ती दिनुका साथै मानिसहरूलाई निरन्तर सुसमाचार सुनाइरहे। १९  तर जब तिनले प्रान्तीय शासक हेरोदलाई उनका दाइकी पत्नीको विषयमा र उनले गरेका अरू सबै दुष्ट कामहरूको विषयमा हप्काए, २०  तब उनले आफ्ना दुष्ट कामहरूमा अझै एउटा दुष्ट काम थपे: उनले यूहन्‍नालाई झ्यालखानामा हाले। २१  सबै मानिसहरूको बप्तिस्मा भइरहेको बेला येशूले पनि बप्तिस्मा गर्नुभयो र उहाँले प्रार्थना गरिरहनुहुँदा आकाश खुल्यो २२  अनि पवित्र शक्‍ति ढुकुरको जस्तो आकारमा उहाँमाथि ओर्लियो र आकाशबाट यस्तो आवाज आयो: “तिमी मेरो प्यारो छोरा हौ। तिमीसित म अति प्रसन्‍न छु।” २३  साथै, मानिसहरूलाई सिकाउन थाल्दा येशू लगभग तीस वर्षको हुनुहुन्थ्यो। मानिसहरूले ठानेझैंउहाँ यूसुफका छोरा हुनुहुन्थ्यो,जो हेलीका छोरा थिए, २४  जो मत्तातका छोरा थिए,जो लेवीका छोरा थिए,जो मल्कीका छोरा थिए,जो यान्‍नाका छोरा थिए,जो यूसुफका छोरा थिए, २५  जो मत्ताथियासका छोरा थिए,जो आमोसका छोरा थिए,जो नहूमका छोरा थिए,जो इसलीका छोरा थिए,जो नग्गैका छोरा थिए, २६  जो माथका छोरा थिए,जो मत्ताथियासका छोरा थिए,जो सेमैनका छोरा थिए,जो योसेखका छोरा थिए,जो योदाका छोरा थिए, २७  जो योआननका छोरा थिए,जो रेसाका छोरा थिए,जो यरूबाबेलका छोरा थिए,जो शालतिएलका छोरा थिए,जो नेरीका छोरा थिए, २८  जो मल्कीका छोरा थिए,जो अद्दीका छोरा थिए,जो कोसामका छोरा थिए,जो एलमादमका छोरा थिए,जो एरका छोरा थिए, २९  जो येशूका छोरा थिए,जो एलिएजरका छोरा थिए,जो योरीमका छोरा थिए,जो मत्तातका छोरा थिए,जो लेवीका छोरा थिए, ३०  जो शिमियोनका छोरा थिए,जो यहूदाका छोरा थिए,जो यूसुफका छोरा थिए,जो योनामका छोरा थिए,जो एलियाकिमका छोरा थिए, ३१  जो मलेआका छोरा थिए,जो मिन्‍नाका छोरा थिए,जो मत्ताथाका छोरा थिए,जो नातानका छोरा थिए,जो दाऊदका छोरा थिए, ३२  जो यिशैका छोरा थिए,जो ओबेदका छोरा थिए,जो बोअजका छोरा थिए,जो साल्मोनका छोरा थिए,जो नहशोनका छोरा थिए, ३३  जो अम्मीनादाबका छोरा थिए,जो अरनीका छोरा थिए,जो हेस्रोनका छोरा थिए,जो पेरेजका छोरा थिए,जो यहूदाका छोरा थिए, ३४  जो याकूबका छोरा थिए,जो इसहाकका छोरा थिए,जो अब्राहामका छोरा थिए,जो तेरहका छोरा थिए,जो नाहोरका छोरा थिए, ३५  जो सरूगका छोरा थिए,जो रऊका छोरा थिए,जो पेलेगका छोरा थिए,जो एबेरका छोरा थिए,जो शेलहका छोरा थिए, ३६  जो केनानका छोरा थिए,जो अर्पक्षदका छोरा थिए,जो शेमका छोरा थिए,जो नूहका छोरा थिए,जो लेमेकका छोरा थिए, ३७  जो मतूशेलहका छोरा थिए,जो हनोकका छोरा थिए,जो येरेदका छोरा थिए,जो महलालेलका छोरा थिए,जो केनानका छोरा थिए, ३८  जो एनोशका छोरा थिए,जो शेतका छोरा थिए,जो आदमका छोरा थिए,जो परमेश्‍वरका छोरा थिए।

फुटनोटहरू

अर्थात्‌, “महान्‌ हेरोदको छोरा हेरोद एन्टिपास।”
मत्ती ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्‌।
त्यतिखेरका मानिसहरू कर उठाउनेहरूको इज्जत गर्दैनथे।
मत्ती ३:११ को फुटनोट हेर्नुहोस्‌।
मत्ती ३:१२ को फुटनोट हेर्नुहोस्‌।