सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

रोमी ५:१-२१

 त्यसैले अब विश्वासले गर्दा हामी असल ठहरिसकेको हुँदा, आओ, हामी हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरसित शान्तिमय सम्बन्ध कायम राखौं। २  उहाँमाथि विश्वास गरेको हुनाले हाम्रो निम्ति असीम अनुग्रह पाउने बाटो खुलेको छ, जुन अनुग्रह हामीले अहिले पाइरहेका छौं। त्यसैले आओ, परमेश्वरले दिनुहुने महिमाको आशामा रमाऔं। ३  त्यति मात्र होइन, आओ, हामी सङ्कष्टको बेला पनि रमाऔं, किनकि हामीलाई थाह छ, सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, ४  र सहनशीलताबाट परमेश्वरद्वारा अनुमोदित स्थिति प्राप्त हुन्छ, अनि परमेश्वरद्वारा अनुमोदित स्थितिले आशा उत्पन्न गराउँछ, ५  अनि आशाले निराश तुल्याउँदैन, किनकि हामीलाई दिइएको पवित्र शक्तिद्वारा* परमेश्वरको प्रेम हाम्रो मनमा भरिएको छ। ६  किनकि हामी कमजोर छँदै, अभक्त मानिसहरूको निम्ति ख्रीष्ट तोकिएको समयमा मर्नुभयो। ७  हुन पनि, भला मानिसको निम्ति ज्यान दिन हिम्मत गर्ने कोही निस्के तापनि कर्तव्यपरायण मानिसको निम्ति आफ्नो ज्यान दिने सायदै कोही होला। ८  तर हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र यसरी परमेश्वरले हामीप्रतिको आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो। ९  यसप्रकार उहाँको रगतद्वारा अब हामी असल ठहरिसकेको हुनाले उहाँद्वारै परमेश्वरको क्रोधबाट पनि बच्नेछौं भनी हामी झनै पक्का हुनसक्छौं। १०  यदि हामी शत्रु छँदै उहाँको छोराको मृत्युले गर्दा परमेश्वरसित हाम्रो मिलाप भयो भने अहिले मिलाप भइसकेको अवस्थामा उहाँको जीवनद्वारा उद्धार पाउनेछौं भनेर झनै पक्का हुन सक्छौं। ११  त्यति मात्र होइन, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट, जसद्वारा अहिले परमेश्वरसित हाम्रो मिलाप भएको छ, उहाँमार्फत परमेश्वरसित गाँसिएको नातामा पनि हामी रमाइरहेका छौं। १२  त्यसैले, एकै जना मानिसद्वारा पाप संसारमा प्रवेश भयो अनि पापद्वारा मृत्यु र यसरी मृत्यु सबै मानिसमा व्याप्त भयो, किनकि तिनीहरू सबैले पाप गरेका छन्‌। १३  किनकि मोशाको व्यवस्था आउनुअघि पनि संसारमा पाप छँदै थियो तर व्यवस्था नआउन्जेल कसैले पापको लेखा दिनुपरेन। १४  तैपनि, आदमदेखि मोशासम्म पापले राजाले झैं राज गऱ्यो, तिनीहरूमाथि समेत, जसले आदमले गरेजस्तो अपराध गरेर पाप गरेका थिएनन्‌। यी आदम भविष्यमा आउनुहुनेको प्रतिरूप थिए। १५  तर वरदानको नतिजा र अपराधको नतिजा उस्तै हुँदैन। किनकि एक जना मानिसको अपराधले गर्दा धेरै जना मरे, तर परमेश्वरले देखाउनुभएको असीम अनुग्रह अनि उहाँले सित्तैंमा दिनुभएको वरदानले गर्दा भने धेरैलाई फाइदा भयो, जुन वरदान असीम अनुग्रहद्वारा एकै जना मानिस, येशू ख्रीष्टमार्फत दिइयो। १६  त्यसैगरि, सित्तैंमा दिइएको वरदानको नतिजा र एक जना मानिसको पापले गर्दा भएको नतिजा पनि उस्तै हुँदैन। किनकि एउटा अपराधले गर्दा सबै मानिस दोषी घोषित भए तर धेरै अपराधको नतिजाले गर्दा आएको वरदानले भने धेरै जना परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिए। १७  एक जना मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राजाले झैं राज गऱ्यो भने जसले परमेश्वरको असीम अनुग्रह पाउँछन्‌ अनि उहाँले सित्तैंमा दिनुभएको वरदानले गर्दा असल ठहरिन्छन्‌, तिनीहरूले एकै जना मानिस, येशू ख्रीष्टद्वारा जीवन पाउनुका साथै राजाको रूपमा शासन गर्नेछन्‌ भनेर हामी झनै पक्का हुन सक्छौं। १८  तसर्थ, जसरी एउटा अपराधले गर्दा हर किसिमका मानिस दण्ड पाउन लायकका भए, उसरी नै निरपराध साबित गराउने एउटा कामले गर्दा हर किसिमका मानिस परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिएर जीवन पाउन लायकका भए। १९  जसरी एक जना मानिसको अनाज्ञाकारिताले गर्दा धेरै जना पापी भए, उसरी नै एक जना मानिसको आज्ञाकारिताले गर्दा धेरै जना असल ठहरिनेछन्‌। २०  जब पाप आयो, तब त्यो सँगसँगै मोशाको व्यवस्था पनि आयो र व्यवस्थाले अपराध झनै उदाङ्ग पाऱ्यो। तर पाप जति बढ्यो, असीम अनुग्रह त्योभन्दा झनै बढ्यो। २१  अनि यसको उद्देश्य? ताकि जसरी पापले मृत्युसित मिलेर राजाले झैं राज गऱ्यो, उसरी नै हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत असीम अनुग्रहले पनि राजाले झैं राज गरोस् र हामीलाई असल ठहराउनुका साथै अनन्त जीवन पनि देओस्।

फुटनोटहरू

रोमी ५:५ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।