सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

यूहन्ना १७:१-२६

१७  येशूले यी कुरा भन्नुभयो र आफ्नो आँखा स्वर्गतिर उठाएर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो: “हे बुबा, बेला आएको छ; आफ्नो छोराको महिमा गर्नुहोस्, ताकि तपाईंको छोराले पनि तपाईंको महिमा गरोस्, २  किनकि तपाईंले दिनुभएका सबै मानिसहरूलाई तपाईंको छोराले अनन्त जीवन दिन सकोस् भनेर तपाईंले उसलाई तिनीहरू सबैमाथि अधिकार दिनुभएको छ। ३  अनन्त जीवन पाउन तिनीहरूले तपाईं एक मात्र साँचो परमेश्वरको अनि तपाईंले पठाउनुभएको येशू ख्रीष्टको ज्ञान लिइरहनुपर्छ। ४  तपाईंले मलाई दिनुभएको काम पूरा गरेर मैले पृथ्वीमा तपाईंको महिमा गरेको छु। ५  त्यसैले हे बुबा, संसारको उत्पत्ति हुनुअघि तपाईंसँगसँगै मैले जुन महिमा पाएको थिएँ, त्यही महिमाले अहिले तपाईंसँगै मलाई पनि महिमित पार्नुहोस्। ६  तपाईंले संसारबाट मलाई दिनुभएका मानिसहरूसामु मैले तपाईंको नाम प्रकट गरेको छु। तिनीहरू तपाईंकै थिए र तपाईंले तिनीहरू मलाई दिनुभयो अनि तिनीहरूले तपाईंको वचन पालन गरेका छन्‌। ७  तपाईंले मलाई दिनुभएका सबै कुराहरू तपाईंकै हुन्‌ भनेर अब तिनीहरूले थाह पाएका छन्‌; ८  किनभने तपाईंले मलाई भन्नुभएका कुराहरू मैले तिनीहरूलाई बताइदिएको छु अनि तिनीहरूले ती ग्रहण गरेका छन्‌। साथै, म तपाईंको प्रतिनिधिको रूपमा आएको हुँ भनेर तिनीहरूले पक्का गरी बुझेका छन्‌ अनि तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो भनेर तिनीहरूले विश्वास गरेका छन्‌। ९  म तिनीहरूको निम्ति बिन्ती गर्छु; म संसारको निम्ति होइन तर जो तपाईंले मलाई दिनुभयो, तिनीहरूको निम्ति बिन्ती गर्छु, किनकि तिनीहरू तपाईंकै हुन्‌। १०  तपाईंका सबै कुरा मेरा हुन्‌ र मेरा सबै कुरा तपाईंका हुन्‌, अनि तिनीहरूमाझ म महिमित भएको छु। ११  “साथै, अब म यो संसार छोडेर जाँदैछु तर तिनीहरू भने यही संसारमै हुनेछन्‌ र म तपाईंकहाँ आउँदैछु। हे पवित्र बुबा, तपाईंले मलाई दिनुभएको तपाईंकै नामको खातिर तिनीहरूको हेरचाह गर्नुहोस्, ताकि हामी एक भएजस्तै तिनीहरू पनि एक होऊन्‌। १२  जब म तिनीहरूसित थिएँ, तपाईंले मलाई दिनुभएको तपाईंकै नामको खातिर म तिनीहरूको हेरचाह गर्थें; मैले तिनीहरूलाई जोगाएको छु र तिनीहरूमध्ये एक जना पनि नष्ट भएन तर धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा पूरा होस् भनेर विनाशको छोरा भने नष्ट भयो। १३  तर अब म तपाईंकहाँ आउँदैछु र तिनीहरूले मेरो आनन्द पूरापूर अनुभव गरून्‌ भनेर म संसारमा छँदै यी कुराहरू बताउँदैछु। १४  मैले तिनीहरूलाई तपाईंको वचन दिएको छु तर संसारले तिनीहरूलाई घृणा गरेको छ, किनकि जस्तो म यस संसारको होइन तिनीहरू पनि यस संसारका होइनन्‌। १५  “तिनीहरूलाई यस संसारबाट लैजानुहोस् भनेर त होइन तर त्यस दुष्टको* कारण तिनीहरूको हेरचाह गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईंलाई बिन्ती गर्छु। १६  तिनीहरू यस संसारका होइनन्‌, जस्तो म पनि यस संसारको होइन। १७  सत्यद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्; तपाईंको वचन सत्य हो। १८  जसरी तपाईंले मलाई यस संसारमा पठाउनुभयो, मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएँ। १९  अनि तिनीहरूको निम्ति म आफूलाई पवित्र पार्दैछु, ताकि सत्यद्वारा तिनीहरू पनि पवित्र पारिऊन्‌। २०  “म यिनीहरूको निम्ति मात्र होइन तर यिनीहरूको वचनमार्फत ममाथि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि बिन्ती गर्छु, २१  ताकि तिनीहरू सबै एक* होऊन्‌। हे बुबा, जसरी तपाईं मसित एकतामा हुनुहुन्छ अनि म तपाईंसित एकतामा छु, त्यसैगरि तिनीहरू पनि हामीसित एकतामा होऊन्‌, ताकि तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो भनेर संसारले विश्वास गरोस्। २२  साथै, हामी एक भएजस्तै तिनीहरू पनि एक होऊन्‌ भनेर मैले तिनीहरूलाई तपाईंले मलाई दिनुभएको महिमा दिएको छु। २३  म तिनीहरूसित एकतामा छु अनि तपाईं मसित एकतामा हुनुहुन्छ, ताकि तिनीहरू पनि पूर्णतया एकतामा होऊन्‌ अनि तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो र मलाई प्रेम गर्नुभएजस्तै तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभयो भनेर संसारले थाह पाओस्। २४  हे बुबा, तपाईंले मलाई दिनुभएका यी मानिसहरूको सन्दर्भमा म के इच्छा गर्छु भने, म जहाँ छु, तिनीहरू पनि मसित त्यहीं होऊन्‌, ताकि तपाईंले मलाई दिनुभएको महिमा तिनीहरूले पनि देखून्‌, किनकि संसारको प्रारम्भ* हुनुभन्दा अघिदेखि तपाईंले मलाई प्रेम गर्नुभयो। २५  हे न्यायी बुबा, संसारले निश्चय पनि तपाईंलाई चिनेको छैन तर मैले तपाईंलाई चिनेको छु अनि तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो भनेर यिनीहरूले बुझेका छन्‌। २६  साथै, मैले तिनीहरूलाई तपाईंको नाम प्रकट गरेको छु र प्रकट गर्नेछु, ताकि तपाईंले मलाई प्रेम गर्नुभएजस्तै तिनीहरूले पनि प्रेम गरून्‌ र म तिनीहरूसित एकतामा हुन सकूँ।”

फुटनोटहरू

यूह १७:१५ * अर्थात्‌, “सैतानको।”
यूह १७:२१ * वा, “एकतामा”
यूह १७:२४ मत्ती २५:३४ को फुटनोट हेर्नुहोस्।