मत्ती ४:१-२५

 तब परमेश्वरको शक्तिले येशूलाई उजाडस्थानतिर डोऱ्यायो, जहाँ दियाबलले* लोभ देखाएर उहाँको परीक्षा गर्ने कोसिस गऱ्यो। २  चालीस दिन र चालीस रात उपवास बसेपछि उहाँ भोकाउनुभयो। ३  साथै, दियाबलले उहाँलाई यसो भनेर परीक्षा गर्न खोज्यो: “यदि तपाईं परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरू रोटी भइजाऊन्‌ भन्नुहोस्।” ४  तर उहाँले यसो भन्दै जवाफ दिनुभयो: “यस्तो लेखिएको छ, ‘मानिस रोटीको भरमा मात्र बाँच्नुहुँदैन तर यहोवाको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनको भरमा बाँच्नुपर्छ।’ ” ५  त्यसपछि दियाबलले उहाँलाई पवित्र सहरमा* लग्यो र मन्दिरको पर्खालको टुप्पोमा राख्यो ६  र उहाँलाई भन्यो: “तपाईं परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्; किनभने यस्तो लेखिएको छ, ‘उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई हुकुम गर्नुहुनेछ र उनीहरूले तपाईंलाई हातहातै बोक्नेछन्‌, ताकि तपाईंको खुट्टा ढुङ्गामा नबजारिओस्।’ ” ७  येशूले त्यसलाई भन्नुभयो: “फेरि यस्तो लेखिएको छ, ‘तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरको परीक्षा लिनुहुँदैन।’ ” ८  फेरि दियाबलले उहाँलाई असाध्यै अग्लो पर्वतमा लग्यो र संसारका सबै राज्य र त्यसको गौरव देखायो ९  र त्यसले उहाँलाई भन्यो: “यदि तपाईंले घोप्टो परेर मलाई एक चोटि ढोग्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईंलाई दिनेछु।” १०  तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो: “ए सैतान, पर गइहाल्! किनभने यस्तो लेखिएको छ, ‘तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ अनि उहाँलाई मात्र पवित्र सेवा चढाउनुपर्छ।’ ” ११  त्यसपछि दियाबलले उहाँलाई छोडेर गयो र हेर, स्वर्गदूतहरू आएर उहाँको सेवा-सुसार गर्न लागे। १२  अनि जब उहाँले यूहन्ना गिरफ्तार भए भनी सुन्नुभयो, तब उहाँ गालीलतिर लाग्नुभयो। १३  फेरि, नासरत छोडेपछि उहाँ समुद्र छेउमा पर्ने कफर्नहुममा आएर बस्न थाल्नुभयो, जुन जबूलून र नप्तालीको इलाकामा पर्थ्यो। १४  यसरी भविष्यवक्ता यशैयाले भनेको यो वचन पूरा भयो: १५  “हे जबूलून र नप्ताली, समुद्रको बाटो हुँदो, यर्दन नदी पारि पर्ने मुलुक, गैर-यहूदीहरूको गालील! १६  अन्धकारमा बसिरहेका मानिसहरूले एउटा ठूलो ज्योति देखे अनि मृत्युको छाया परेको इलाकामा बसिरहेकाहरूमाथि चाहिं ज्योति उदायो।” १७  त्यस बेलादेखि येशूले यसो भन्दै प्रचार गर्न थाल्नुभयो: “हे मानिसहरू हो, पश्‍चात्ताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ।” १८  गालील समुद्रको* छेउमा हिंड्दै गर्दा उहाँले पत्रुस भनिने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियासलाई देख्नुभयो। ती दुई दाजुभाइ समुद्रमा जाल हान्दै थिए किनभने तिनीहरू जलारी थिए। १९  अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जलारी बनाउनेछु।” २०  उत्तिखेरै आफ्ना जालहरू छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। २१  त्यहाँबाट हिंडेपछि उहाँले अर्का दुई दाजुभाइ याकूब र यूहन्नालाई देख्नुभयो। तिनीहरू डुङ्गामा बसेर आफ्ना बुबा जब्दीसित जाल तुन्दैथिए र उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनुभयो। २२  उत्तिखेरै डुङ्गा अनि आफ्ना बुबालाई छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। २३  त्यसपछि सारा गालील घुम्दै उहाँले तिनीहरूको सभाघरमा* सिकाउनुभयो र राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। साथै, मानिसहरूका हर प्रकारका रोगबिमार पनि निको पार्नुभयो। २४  उहाँको कीर्ति सारा सिरियाभरि फैलियो; अनि तिनीहरूले विभिन्न रोग र पीडाले गर्दा दु:ख पाएका, दुष्ट स्वर्गदूतबाट सताइएका, छारे रोग लागेका र पक्षाघात भएका लगायत हर प्रकारका दुःख भोगिरहेका मानिसहरू उहाँकहाँ ल्याए र उहाँले तिनीहरू सबैलाई निको पार्नुभयो। २५  फलस्वरूप गालील, डेकापोलिस,* यरूशलेम, यहूदिया र यर्दन नदी पारिबाट भीडका भीड मानिसहरू उहाँको पछि लागे।

फुटनोटहरू

मत्ती ४:१ * ग्रीकमा “दियाबोलोस,” जसको अर्थ हो, “निन्दक।”
मत्ती ४:५ * अर्थात्‌, “यरूशलेममा।”
मत्ती ४:१८ * यो वास्तवमा ताल हो। बाइबलमा यसलाई गनेसरेत ताल, गालीलको समुद्र र टाइबेरियसको समुद्र पनि भनिएको छ।
मत्ती ४:२३ * प्रार्थना गर्न र धर्मशास्त्र पढ्न यहूदीहरू भेला हुने ठाउँ।
मत्ती ४:२५ * अर्थात्‌, “दस सहर।”