प्रकाश ७:१-१७

 यसपछि मैले पृथ्वीका चार कुनामा चार वटा स्वर्गदूत उभिरहेको देखें। पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा कुनै रूखमा बतास नचलोस् भनेर तिनीहरूले पृथ्वीका चार बतासलाई बलियोसित थामिराखेका थिए। २  अनि सूर्योदय हुने ठाउँबाट अर्को एउटा स्वर्गदूत उक्लँदै गरेको मैले देखें र तिनीसित जीवित परमेश्वरको छाप थियो। अनि पृथ्वी र समुद्रलाई हानि गर्ने अनुमति पाएका चार वटा स्वर्गदूतलाई तिनले चर्को सोरमा यसो भने: ३  “हाम्रो परमेश्वरका दासहरूको निधारमा हामीले छाप नलगाएसम्म पृथ्वी वा समुद्र वा रूखहरूलाई हानि नगर।” ४  त्यसपछि मैले छाप लगाइएकाहरूको सङ्ख्या सुनें। त्यो एक लाख चवालीस हजार थियो अनि छाप लगाइएकाहरू इस्राएलको सन्तानका हरेक कुलबाट लिइएका थिए: ५  यहूदाको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई छाप लगाइयो; रूबेनको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; गादको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; ६  आशेरको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; नप्तालीको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; मनश्शेको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; ७  शिमियोनको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; लेवीको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; इस्साकारको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; ८  जबूलूनको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; यूसुफको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई; अनि बिन्यामीनको कुलबाट बाह्र हजार जनालाई छाप लगाइयो। ९  यसपछि, हेर, कसैले गन्न नसक्ने एउटा ठूलो भीड मैले देखें। तिनीहरू हरेक राष्ट्र, कुल, जाति अनि भाषाका थिए। तिनीहरू सेता लुगा लगाएर सिंहासन र थुमाको अगाडि उभिरहेका थिए अनि तिनीहरूका हातमा खजूरका हाँगाहरू थिए। १०  तिनीहरू चर्को सोरमा यसो भन्दै कराउँदा रहेछन्‌: “सिंहासनमा बस्नुहुने हाम्रो परमेश्वरबाट अनि थुमाबाट हामीले उद्धार पाउँछौं।” ११  तब सिंहासन, एल्डरहरू अनि चार वटा करूबको वरिपरि उभिरहेका सबै स्वर्गदूतहरू सिंहासनसामु घोप्टो परे अनि यसो भन्दै परमेश्वरको उपासना गरे: १२  “आमिन! प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, आदर, शक्ति अनि बल सदासर्वदा हाम्रा परमेश्वरकै होस्। आमिन।” १३  तब यो सुनेर एल्डरहरूमध्ये एक जनाले मलाई सोधे: “सेता लुगा लगाएका यी मानिसहरू को हुन्‌ अनि कहाँबाट आएका हुन्‌?” १४  मैले तुरुन्तै तिनलाई जवाफ दिएँ: “प्रभु, यो कुरा तपाईंलाई नै थाह छ।” अनि तिनले मलाई भने: “यिनीहरू महासङ्कष्ट पार गरेर आएका मानिसहरू हुन्‌ अनि यिनीहरूले आ-आफ्नो लुगा थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्‌। १५  त्यसैले तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि छन्‌; अनि उहाँको मन्दिरमा दिनरात उहाँलाई पवित्र सेवा चढाइरहेका छन्‌; अनि सिंहासनमा बस्नुहुनेले तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ।* १६  तिनीहरू फेरि कहिल्यै भोकाउने वा तिर्खाउनेछैनन्‌, न त घामको राप वा कुनै तापले तिनीहरूलाई पोल्नेछ, १७  किनभने सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमाले जीवन दिने पानीको मुहानसम्मै तिनीहरूलाई गोठालोले झैं डोऱ्याउनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूको आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ।”

फुटनोटहरू

प्रका ७:१५ * वा, “तिनीहरूमाथि आफ्नो पाल फिंजाउनुहुनेछ।”