सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

प्रकाश ५:१-१४

 अनि मैले सिंहासनमा बस्नुहुनेको दाहिने हातमा एउटा मुठा देखें। त्यस मुठाको भित्र र बाहिर दुवैपट्टि लेखिएको थियो अनि त्यसलाई सात वटा लाहाछाप लगाएर टम्म बन्द गरिएको थियो। २  अनि मैले एक जना बलवान्‌ स्वर्गदूत देखें, जसले चर्को सोरमा यस्तो घोषणा गरिरहेका थिए: “यो मुठाको लाहाछाप हटाउन र यसलाई खोल्न को योग्य छ?” ३  तर त्यो मुठा खोल्न र पढ्न सक्ने कोही, न स्वर्गमा न पृथ्वीमा न त पृथ्वीमुनि नै पाइयो। ४  त्यो मुठा खोल्न र पढ्न योग्य कोही नपाइएकोले म धुरुधुरु रोएँ। ५  तर एल्डरहरूमध्ये एक जनाले मलाई भने: “नरोऊ। हेर, यहूदाको कुलको सिंह, दाऊदको जराले विजय हासिल गर्नुभएको छ; त्यसैले उहाँ त्यो मुठाको सात वटा लाहाछाप हटाउन र त्यसलाई खोल्न योग्य हुनुहुन्छ।” ६  अनि काटिएको जस्तो देखिने एउटा थुमालाई सिंहासनको बीचमा, चार वटा करूबको बीचमा र एल्डरहरूको बीचमा उभिरहेको मैले देखें। त्यस थुमाको सात वटा सिङ र सात वटा आँखा थिए। ती आँखाहरूको अर्थ परमेश्वरको सात वटा पवित्र शक्ति हो, जुन सारा पृथ्वीमा पठाइएको छ। ७  तब थुमाले अघि बढेर सिंहासनमा बस्नुहुनेको दाहिने हातबाट त्यो मुठा तुरुन्तै लिए। ८  जब तिनले त्यो मुठा लिए, तब चार वटा करूब र चौबीस जना एल्डर ती थुमासामु घोप्टो परे। प्रत्येक एल्डरसित एउटा वीणा थियो र तिनीहरूसित धूपले भरिएको सुनका कचौराहरू पनि थिए। अनि त्यो धूपको अर्थ पवित्र जनहरूका प्रार्थनाहरू हो। ९  तिनीहरूले यसरी एउटा नयाँ गीत गाए: “तपाईं त्यो मुठा लिन र त्यसको लाहाछाप हटाउन योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईं काटिनुभएको थियो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईंले हरेक कुल, भाषा, जाति र राष्ट्रका मानिसहरूलाई परमेश्वरको निम्ति किन्नुभयो १०  र हाम्रा परमेश्वरको लागि राजा र पुजारी बनाउनुभयो अनि तिनीहरूले राजाको रूपमा पृथ्वीमाथि शासन गर्नेछन्‌।” ११  अनि सिंहासन, करूबहरू र एल्डरहरूको वरिपरि मैले धेरै स्वर्गदूत देखें र तिनीहरूको सोर सुनें। ती स्वर्गदूतहरूको सङ्ख्या लाखौं-लाख, करोडौं-करोड थियो। १२  तिनीहरू चर्को सोरमा यसो भन्दैथिए: “थुमा, जो काटिनुभएको थियो, उहाँ शक्ति, धन, बुद्धि, बल, आदर, महिमा र प्रशंसा पाउन योग्य हुनुहुन्छ।” १३  अनि स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वीमुनि र समुद्रमा भएका हरेक जीवजन्तु र सबै थोकहरूले यसो भनिरहेको मैले सुनें: “प्रशंसा, आदर, महिमा र पराक्रम सदासर्वदा सिंहासनमा बस्नुहुने र थुमाकै होस्।” १४  तब चार वटा करूबले भनिरहे: “आमिन!” अनि एल्डरहरूले घोप्टो परेर परमेश्वरको उपासना गरे।

फुटनोटहरू