प्रकाश ४:१-११

४   यी कुराहरूपछि हेर मैले स्वर्गमा एउटा खुला ढोका देखें र मैले सुनेको पहिलो आवाज बिगुलको जस्तै थियो अनि त्यसले मलाई यसो भनिरहेको थियो: “यहाँ माथि आऊ र जुन कुराहरू पछि हुनै पर्छ, तिमीलाई म ती देखाउनेछु।” २  यी कुराहरू भएपछि तुरुन्तै ममाथि पवित्र शक्तिको असर पऱ्यो: अनि हेर, मैले स्वर्गमा एउटा सिंहासन देखें र त्यसमा एक जना बसिरहनुभएको थियो। ३  सिंहासनमा बस्नुहुनेको मुहार यशवमणि र बहुमूल्य लालमणि जस्तै थियो अनि सिंहासनको चारैतिर पन्नाजस्तो देखिने इन्द्रेनी थियो। ४  त्यस सिंहासनको चारैतिर चौबीस वटा सिंहासन थिए र सेता लुगा लगाएका चौबीस जना एल्डर* ती सिंहासनमा बसेका थिए अनि तिनीहरूको शिरमा सुनको मुकुट थियो। ५  सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्किरहेका थिए; अनि सिंहासनको अगाडि आगोका सात वटा बत्ती बलिरहेका थिए, जसको अर्थ परमेश्वरको सात वटा पवित्र शक्ति हो। ६  सिंहासनको अगाडि एउटा समुद्र थियो, जुन काँचजस्तो देखिन्थ्यो र मणिभजस्तै पारदर्शी थियो। सिंहासनको बीचमा अनि सिंहासनको चारैतिर चार वटा करूब* थिए। ती करूबहरूको अगाडि अनि पछाडि आँखै-आँखा थिए। ७  अनि पहिलो करूब सिंहजस्तै र दोस्रो करूब बहरजस्तै थियो। तेस्रो करूबको मुहारचाहिं मानिसको जस्तै थियो र चौथो करूब उडिरहेको चीलजस्तै थियो। ८  यी चार करूबको छ-छवटा पखेटा थिए र ती पखेटाहरूको चारैतिर अनि पखेटामुनि आँखै-आँखा थिए। तिनीहरू दिनरात निरन्तर यसो भनिरहन्थे: “सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर यहोवा, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र, पवित्र, पवित्र हुनुहुन्छ।” ९  जब-जब ती करूबहरूले सिंहासनमा बस्नुहुनेलाई अर्थात्‌ सदासर्वदा जीवित रहनुहुनेलाई महिमा, आदर अनि धन्यवाद चढाउँथे, १०  तब-तब चौबीस जना एल्डर सिंहासनमा बस्नुहुनेसामु घोप्टो पर्थे र सदासर्वदा जीवित रहनुहुनेको उपासना गर्थे अनि आफ्नो शिरको मुकुट उतारेर उहाँको सिंहासनसामु राख्थे र भन्थे: ११  “हे यहोवा हाम्रा परमेश्वर, तपाईं महिमा, आदर अनि शक्ति ग्रहण गर्न योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईंले नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो र तपाईंकै इच्छाबमोजिम ती अस्तित्वमा आए अनि सृजिए।”

फुटनोटहरू

प्रका ४:४ प्रेषित ११:३० को फुटनोट हेर्नुहोस्।
प्रका ४:६ * करूबहरू उच्च ओहदाका स्वर्गदूतहरू हुन्‌।