कलस्सी ४:१-१८

 हे मालिकहरू हो, आफ्ना दासहरूसित त्यस्तो व्यवहार गर, जस्तो उचित र सही छ, यो जानेर कि स्वर्गमा तिमीहरूको पनि एक जना मालिक हुनुहुन्छ। २  प्रार्थनामा लागिरहो अनि धन्यवाद पनि चढाउँदै प्रार्थना गर्ने सन्दर्भमा जागा रहिरहो। ३  साथै, हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिरहो, ताकि ख्रीष्टसम्बन्धी पवित्र रहस्य, जसको खातिर म कैदमा छु, त्यो बताउन परमेश्वरले हाम्रो लागि मौकाको ढोका खोलिदिऊन्‌। ४  अनि मैले कसरी बोल्नुपर्ने हो, त्यो मलाई प्रकट गरियोस्। ५  बाहिरकाहरूसित बुद्धिमानीपूर्वक व्यवहार गर अनि समयको पूर्ण सदुपयोग गर।* ६  तिमीहरूको बोली सधैं नुनले स्वादिलो पारेको जस्तो दयालु होस्। यसो गऱ्यौ भने हरेकलाई तिमीहरूले कसरी जवाफ दिनुपर्ने हो, सो जान्नेछौ। ७  मेरो प्रिय भाइ र प्रभुको विश्वासिलो सेवक अनि सँगी दास टाइकिकसले तिमीहरूलाई मेरो विषयमा सबै कुरा बताउनेछन्‌। ८  तिमीहरूलाई हाम्रो अवस्था थाह होस् र तिनले तिमीहरूको मनलाई सान्त्वना दिन सकून्‌ भनेर म तिनलाई तिमीहरूकहाँ पठाउँदै छु। ९  म आफ्नो विश्वासिलो प्रिय भाइ ओनेसिमसलाई पनि सँगै पठाउँदैछु, जो तिमीहरूमध्येकै हुन्‌। तिनीहरूले यहाँको सबै कुरा तिमीहरूलाई बताउनेछन्‌। १०  मेरो सँगी-कैदी अरिस्तार्खसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्‌। त्यसैगरि, बर्णाबासको नातेदार मर्कूसले (तिनी तिमीहरूकहाँ आए भने तिनको स्वागत गर्नू भनेर जसको विषयमा तिमीहरूले आज्ञा पाएका थियौ) ११  अनि जस्तस भनिने येशूले पनि अभिवादन पठाएका छन्‌। यिनीहरू खतना भएकाहरूमध्येका हुन्‌। परमेश्वरको राज्यको खातिर यिनीहरू मात्र मेरा सहकर्मीहरू हुन्‌ अनि यिनीहरू नै मलाई बल दिने मेरा मदतगार भएका छन्‌। १२  ख्रीष्ट येशूका दास इपाफ्रास, जो तिमीहरूमध्येका हुन्‌, तिनले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्‌। तिमीहरू परमेश्वरको सबै इच्छामा पूर्णतया विश्वस्त भएर अन्ततः परिपूर्ण होओस् भनेर तिनी तिमीहरूका निम्ति सधैं तनमनले प्रार्थना गरिरहन्छन्‌। १३  तिमीहरूका खातिर, लाओडिसियामा हुनेहरूको खातिर अनि हिरापोलिसमा हुनेहरूको खातिर तिनले कडा परिश्रम गर्छन्‌ भन्ने कुराको म साक्षी छु। १४  प्रिय डाक्टर लूकाले अनि त्यसैगरि डेमसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्‌। १५  लाओडिसियाका भाइहरूलाई, बहिनी निम्फालाई अनि तिनको घरमा भेला हुने मण्डलीलाई मेरो अभिवादन छ भनिदेओ। १६  यो पत्र तिमीहरूकहाँ पढिसकेपछि लाओडिसियाको मण्डलीमा पनि पढ्ने प्रबन्ध मिलाउनू। त्यसैगरि, लाओडिसियालाई पठाएको पत्र तिमीहरूले पनि पढ्नू। १७  साथै, अर्खिप्पसलाई यसो भनिदेओ: “प्रभुको चेलाको नाताले आफूले स्वीकारेको सेवाको काम ठीकसित पूरा गर्न तिमी सधैं सजग रहनू।” १८  अब म पावल आफ्नै हातले मेरो अभिवादन लेख्दैछु। म बन्धनमा परेको कुरालाई तिमीहरूले सधैं सम्झिरहनू। परमेश्वरको असीम अनुग्रह तिमीहरूमाथि रहोस्।

फुटनोटहरू

कल ४:५ * शाब्दिक, “आफ्नो निम्ति समय किन।”