सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

कलस्सी २:१-२३

 तिमीहरूको निम्ति, लाओडिसियामा हुनेहरूको निम्ति अनि ज-जसले मेरो अनुहार देखेका छैनन्‌, तिनीहरू सबैको निम्ति म कत्ति ठूलो सङ्घर्ष गर्दैछु, सो तिमीहरूले जान भनी म चाहन्छु। २  तिनीहरूले आफ्नो मनमा सान्त्वना पाऊन्‌ अनि प्रेममा एकसाथ जोडिएका होऊन्‌ भनेर म यस्तो सङ्घर्ष गर्दैछु। यसप्रकार तिनीहरूले त्यो धन प्राप्त गर्नेछन्‌ अर्थात्‌ परमेश्वरको पवित्र रहस्य, यानि ख्रीष्टको विषयमा स्पष्ट समझका साथै सही ज्ञान हासिल गर्नेछन्‌। ३  उहाँमै बुद्धि अनि ज्ञानका सारा खजाना होसियारीसाथ छिपाइएको छ। ४  म यो कुरा यसकारण तिमीहरूलाई भन्दैछु, कि विभिन्न तर्कवितर्कद्वारा मनाएर कसैले तिमीहरूलाई नबहकाओस्। ५  भलै म तिमीहरूकहाँ सशरीर उपस्थित नहुँला तर मनमा त तिमीहरू मसितै छौ र तिमीहरूको सुव्यवस्था अनि ख्रीष्टमाथिको अटल विश्वास देखेर म रमाइरहेको छु। ६  तसर्थ, तिमीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो प्रभु स्वीकारिसकेको हुनाले उहाँसित एकतामा रहिरहो, ७  अनि उहाँमै जरा गाडेर बढ्दै जाओ र विश्वासमा अटल हुँदै जाओ, जस्तो तिमीहरूलाई सिकाइएको पनि थियो। साथै, जब-जब तिमीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौ, तब-तब तिमीहरूको विश्वास पनि बढ्दै जाओस्। ८  होसियार बस, कसैले तिमीहरूलाई मानव दर्शनका साथै खोक्रो अनि छली विचारधाराहरूद्वारा आफ्नो शिकार नबनाओस्, किनकि यस्ता कुराहरू मानिसहरूको परम्परा अनि संसारका आधारभूत कुराहरूमा आधारित हुन्छन्‌, ख्रीष्टको शिक्षामा होइन; ९  किनभने उहाँमै परमेश्वरका गुणहरू पूर्णतया छन्‌। १०  त्यसैले, जो सबै सरकार अनि अख्तियारको शिर हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दा तिमीहरूमा कुनै कुराको कमी छैन। ११  उहाँसित गाँसिएको तिमीहरूको सम्बन्धले गर्दा तिमीहरूको खतना* मानिसहरूको हातद्वारा होइन तर पापी शरीरको तौरतरिकालाई मिल्काएर गरियो, किनकि ख्रीष्टका सेवकहरूको खतना यसरी नै हुनुपर्छ। १२  हुन पनि, उहाँको जस्तै बप्तिस्मा* गरेर तिमीहरू उहाँसितै गाडिएका थियौ तर उहाँसित गाँसिएको तिमीहरूको सम्बन्धले गर्दा तिमीहरूलाई पनि उहाँसितै ब्यूँताइयो, किनकि तिमीहरूले उहाँलाई ब्यूँताउनुहुने परमेश्वरले गर्नुभएका कामहरूमा विश्वास गऱ्यौ। १३  यसबाहेक, तिमीहरू आ-आफ्ना अपराधहरूमा मरिसकेका थियौ र तिमीहरूको शरीर खतना नभएको अवस्थामा थियो, तर परमेश्वरले तिमीहरूलाई फेरि जीवित बनाएर उहाँसित एकतामा ल्याउनुभयो। परमेश्वरले दयापूर्वक हाम्रा सबै अपराधहरू क्षमा गर्नुभयो १४  र हामीविरुद्ध हातले लेखिएका व्यवस्थालाई मेटाउनुभयो, जसमा आज्ञाहरू थिए अनि ती हाम्रा विरुद्धमा थिए; उहाँले त्यसलाई यातनाको खम्बामा* किलाले ठोकेर रद्द गर्नुभयो। १५  उहाँले त्यसद्वारा सरकारहरू अनि अख्तियारहरूलाई परास्त गरेर जनसमक्ष तिनीहरूलाई तमासा बनाउनुभयो र तिनीहरूलाई आफ्नो पछि-पछि लगाएर विजय जुलुसमा निस्कनुभयो। १६  त्यसैले खानपान वा चाडबाड वा औंसी वा विश्राम-दिन* मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूको न्याय गर्न नपाओस्, १७  किनकि ती सबै आउने कुराहरूको छाया मात्र हुन्‌ तर वास्तविकता त ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। १८  नम्रताको ढोंग रच्न अनि स्वर्गदूतहरूको उपासना गर्न मन पराउने, आफूले देखेका दर्शनहरूमा “अड्डी लिने,” अनि पापी शारीरिक झुकावले ग्रस्त भई विनाकारण घमन्डले फुल्ने मानिसले तिमीहरूले पाउनुपर्ने इनाम खोस्न नपाओस्। १९  यस्तो मानिस त्यस शिरसित* जोडिएर बसदैन, जससित शरीरका सबै अङ्गहरू जोर्नी र अस्थिबन्धनद्वारा जोडिनुका साथै आफूलाई चाहिने पोषण पाइरहेका हुन्छन्‌ र परमेश्वरले दिनुहुने वृद्धिद्वारा बढिरहेका हुन्छन्‌। २०  संसारका आधारभूत कुराहरूको सन्दर्भमा यदि तिमीहरू ख्रीष्टसितै मरिसकेका छौ भने यस संसारमा अझै बाँचिरहेका छौ जस्तोगरि तिमीहरू किन यस्ता आदेशहरूको अधीनमा बस्छौ: २१  “यो नलेऊ, यो नचाख, यो नखाऊ”? २२  किनकि यी आदेशहरू मानिसहरूका आज्ञा अनि शिक्षाहरू हुन्‌ र प्रयोग हुँदा-हुँदा ती सबै अन्तमा नाश हुनेछन्‌। २३  यी सब गर्ने मानिस बुद्धिमान्‌ देखिन्छन्‌ तर वास्तवमा तिनीहरूले आफूखुसी उपासना गर्नुका साथै नम्रताको ढोंग रचिरहेका हुन्छन्‌ अनि आफ्नै शरीरलाई यातना दिन्छन्‌। तथापि, यी कुराहरूले शरीरका कुइच्छाहरूसित लड्न भने कुनै मदत दिंदैन।

फुटनोटहरू

कल २:११ लूका १:५९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
कल २:१२ मत्ती ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
कल २:१४ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
कल २:१६ मत्ती १२:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
कल २:१९ * अर्थात्‌, “ख्रीष्टसित।”