सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

एफिसी १:१-२३

 परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेषित* बनेको म पावलबाट एफिससका पवित्र तथा विश्वासी जनहरूलाई पत्र, जो ख्रीष्ट येशूसित एकतामा छन्‌: २  परमेश्वर, हाम्रा बुबाबाट र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई असीम अनुग्रह र शान्ति मिलोस्। ३  हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र बुबा धन्यका होऊन्‌, किनकि हामी ख्रीष्टसित एकतामा भएकोले उहाँले हामीलाई आफ्नो पवित्र शक्तिद्वारा स्वर्गमा हरकिसिमको आशिष्‌ दिनुभएको छ। ४  उहाँसित एकतामा होस् भनेर संसारको प्रारम्भ* हुनुभन्दा अघिनै उहाँले हामीलाई छान्नुभयो। हामीले प्रेम प्रकट गरोस् अनि उहाँसामु हामी पवित्र र निष्खोट होस् भनेर उहाँले हामीलाई यसरी छान्नुभएको हो। ५  आफ्नो चाहना अनि इच्छाबमोजिम येशू ख्रीष्टमार्फत हामीलाई उहाँको धर्मपुत्र बनाउन उहाँले हामीलाई पहिल्यै नियुक्त गर्नुभयो। ६  हामीमाथि दया गरेर आफ्नो प्रिय जनद्वारा प्रकट गर्नुभएको असीम अनुग्रहको महिमा होस् भनेर उहाँले यसो गर्नुभयो। ७  तिनै प्रिय जनले आफ्नो रगतद्वारा तिरेको फिरौतीमार्फत हामीले छुटकारा पाएका छौं। हो, उहाँद्वारै हामीले आफ्ना पापहरूको क्षमा पाएका छौं, जुन हामीमाथि परमेश्वरले प्रशस्तगरि देखाउनुभएको असीम अनुग्रहबमोजिमै थियो। ८  अनि हामीलाई सारा बुद्धि र समझ दिएर उहाँले प्रशस्तगरि त्यस्तो असीम अनुग्रह प्रकट गर्नुभएको छ। ९  साथै, उहाँले आफ्नो इच्छाको पवित्र रहस्य हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ, जुन रहस्य आफूले पहिल्यै निर्धारण गरेको उद्देश्यबमोजिम उहाँले गर्न चाहनुभएको कुरासित सम्बन्धित छ। १०  यस पवित्र रहस्यमा तोकिएको समय सकिएपछि एउटा प्रबन्धको सुरुवात गर्नु समावेश छ, अर्थात्‌ स्वर्गमा भएका कुराहरू अनि पृथ्वीमा भएका कुराहरूलाई उहाँमा फेरि जम्मा गर्नु। हो, ख्रीष्टसित ११  एकतामा भएको हुनाले हामीलाई उत्तराधिकारीको रूपमा पनि नियुक्त गरियो। परमेश्वर, जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाबमोजिम सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई यसरी उत्तराधिकारीको रूपमा पहिल्यै नियुक्त गर्नुभएको थियो, १२  ताकि ख्रीष्टमा सबैभन्दा पहिला आशा राख्ने हामीद्वारा परमेश्वरको प्रशंसा अनि महिमा होस्। १३  सत्यको वचन अर्थात्‌ तिमीहरूको उद्धारको सुसमाचार सुनेपछि तिमीहरूले पनि उहाँमाथि आशा राख्यौ। तिमीहरूले विश्वास गरेपछि उहाँद्वारै तिमीहरूमाथि पवित्र शक्तिद्वारा छाप पनि लगाइयो, जुन तिमीहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गरिएको थियो। १४  आफ्ना मानिसहरूलाई फिरौतीद्वारा छुटाउन अनि त्यसद्वारा आफ्नो प्रशंसा अनि महिमा होस् भनेर हामीले पाउने उत्तराधिकारको बैनाको रूपमा परमेश्वरले यो पवित्र शक्ति हामीलाई दिनुभयो। १५  त्यसैले, प्रभु येशू अनि सबै पवित्र जनहरूमाथि तिमीहरूले राखेको विश्वासबारे सुनेको दिनदेखि १६  मैले पनि तिमीहरूको निम्ति धन्यवाद दिन छोडेको छैन। म तिमीहरूलाई आफ्नो प्रार्थनामा सम्झिरहन्छु, १७  ताकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर, जो महिमाका बुबा हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई बुद्धिका साथै आफूले प्रकट गर्न लाग्नुभएका कुराहरूको समझ देऊन्‌, तिमीहरूले उहाँको विषयमा सही ज्ञान लेओस्, १८  अनि तिमीहरूको मनको आँखा खुलोस्। फलस्वरूप, तिमीहरूलाई कुन आशाको निम्ति बोलाइएको हो अनि पवित्र जनहरूले पाउने उत्तराधिकारको रूपमा उहाँले साँचेर राख्नुभएको गौरवशाली धन के हो १९  र येशूको चेला भइसकेका हामीमाथि उहाँले देखाउनुभएको शक्ति कत्ति बेजोड अनि महान्‌ छ, त्यो तिमीहरूले बुझोस्। उहाँको शक्तिको महानता उहाँका कामहरूमा प्रकट हुन्छ। २०  ख्रीष्टलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुहुँदा र उहाँलाई स्वर्गमा आफ्नो दाहिने हाततर्फ राख्नुहुँदा उहाँले त्यस्तै शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। २१  उहाँले यस युगमा मात्र होइन तर आउने युगमा समेत ख्रीष्टलाई सबै सरकार, अख्तियार, शक्ति, प्रभुत्व अनि नामहरूभन्दा धेरै माथि राख्नुभयो। २२  उहाँले सबै कुरा ख्रीष्टको पाउमुनि राखिदिनुभयो र मण्डलीको खातिर उहाँलाई सबै कुराहरूको शिर बनाउनुभयो। २३  मण्डली उहाँको शरीर हो, जो उहाँद्वारा भरिपूर्ण छ र उहाँले नै सबै कुरा परिपूर्ण गर्नुहुन्छ।

फुटनोटहरू

एफि १:१ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”
एफि १:४ मत्ती २५:३४ को फुटनोट हेर्नुहोस्।