अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल

पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद

बाइबलका किताबहरू

पढ्‌नको लागि बाइबलको किताब र अध्याय रोज्नुहोस्।

 

ख्रीष्टियन ग्रीक धर्मशास्त्र