सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अनलाइन बाइबल

बाइबल अनलाइन पढ्‌नुहोस् र सुन्नुहोस्। अथवा बाइबलको अडियो रेकर्डिङ र साङ्‌केतिक भाषाका भिडियोहरू निश्शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्। पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद सही र सरल अनुवाद हो। यसको पूर्ण वा आंशिक भाग १२० भन्दा धेरै भाषामा छापिएको छ। यसको २० करोडभन्दा बढी प्रति वितरण भइसकेको छ।

 

दृश्य
ग्रिड
सूची देखाउने

पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद