सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलआधारित श्रव्य नाटकहरू

साउन्ड इफेक्ट, धुन र टिप्पणी समावेश गरिएका यी रेकर्डिङहरू सुनेर बाइबलका घटनाहरू कल्पना गर्नुहोस्‌। यी रेकर्डिङहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। साङ्‌केतिक भाषामा पनि भिडियोहरू उपलब्ध छन्‌।

आफूले खोजेको भाषामा कुन-कुन श्रव्य नाटक उपलब्ध छन्‌ भनेर थाह पाउन सुरुमा भाषा रोज्नुहोस्‌ र खोज्ने बटन क्लिक गर्नुहोस्‌। आफूले खोजेको श्रव्य नाटक सुन्‍न त्यसको शीर्षकको कुनै शब्द अथवा बाइबलको किताबको नाम टाइप गर्नुहोस्‌।

 

दृश्य
ग्रिड
सूची देखाउने

विश्वासी हुनुहोस् र डर हटाउनुहोस् (लूका ५:१-११; मत्ती १४:२३-३४; मत्ती २६:३१-७५)

साक्षी दिन आफ्नो मन बलियो बनाउनुहोस् (मत्ती २७:३२—२८:१५; लूका २४:८-५३)

आशा जगाउने सत्य कथा (रूथ १:१-४:२२)

'नमरुञ्जेल म सत्यनिष्ठ छु भन्ने मेरो दाबीलाई म छोड्नेछैनँ!' (अय्यूब १:१-२:१०; दानिएल ६:१-२८)

यहोवाले सुधार्नुहुँदा हरेस नखानुहोस्! (योना १:४-१५; ३:१—४:११)