सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका कथाहरू भएको मेरो पुस्तक

भाग ४: इस्राएलको पहिलो राजादेखि बाबेलको कैदसम्म

भाग ४: इस्राएलको पहिलो राजादेखि बाबेलको कैदसम्म

शाऊल इस्राएलको पहिलो राजा थियो। तर यहोवाले उसलाई त्याग्नुभयो र उसको ठाउँमा दाऊदलाई रोज्नुभयो। हामी दाऊदको विषयमा धेरै कुरा सिक्नेछौं। भर्खरैको ठिटो छँदा ऊ राक्षस गोल्यतसित लडेको थियो। पछि राजा शाऊल डाही भएकोले दाऊद भाग्नुपऱ्यो। त्यतिखेर सुन्दरी अबीगेलले उसलाई एउटा नराम्रो काम गर्नदेखि रोकी।

यसपछि दाऊदको छोरा सुलेमान इस्राएलको राजा भयो। हामी ऊबारे पनि थुप्रै कुरा सिक्नेछौं। इस्राएलका प्रथम तीन राजा प्रत्येकले ४०/४० वर्ष राज्य गरे। सुलेमानको मृत्युपछि इस्राएल राज्य दुई भागमा बाँडियो। एउटा उत्तरी र अर्को दक्षिणी।

उत्तरी दस गोत्रे राज्य २५७ वर्षसम्म रह्यो। यसपछि त्यसलाई अश्शूरीहरूले नाश गरे। यसको १३३ वर्षपछि दक्षिणको दुई गोत्रे राज्य पनि नाश भयो। त्यतिखेर इस्राएलीहरूलाई बाबेलमा कैदी बनाएर लगियो। यसरी भाग चारमा ५१० वर्षको इतिहास पाइन्छ। यस दौडान भएका थुप्रै रोमाञ्चकारी घटना हामी यो भागमा पढ्नेछौं।

राजा सुलेमान प्रार्थना गर्दै

यो भागमा