सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका कथाहरू भएको मेरो पुस्तक

भाग २: जलप्रलयदेखि मिश्रबाट छुटकारासम्म

भाग २: जलप्रलयदेखि मिश्रबाट छुटकारासम्म

जलप्रलय हुँदा आठ जना मात्र बाँचेका थिए तर केही समयपछि उनीहरूको संख्या बढेर हजारौं भयो। जलप्रलय भएको ३५२ वर्षपछि अब्राहाम जन्मियो। परमेश्वरले अब्राहामलाई इसहाक नाउँको एउटा छोरो दिनुभएर आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। यसपछि इसहाकका दुई छोरामध्ये परमेश्वरले याकूबलाई छान्नुभयो।

याकूबको ठूलो परिवारमा १२ छोरा र केही छोरी थिए। याकूबका १० छोराले आफ्नो भाइ यूसुफलाई घृणा गर्थे र उसलाई मिश्रमा दास हुन बेचिदिए। पछि यूसुफ मिश्रमा ठूलो मान्छे बन्यो। एउटा ठूलो अनिकाल पर्दा यूसुफले आफ्ना दाइहरूको मन बद्लिएको छ कि छैन भनेर थाह पाउन जाँच गऱ्यो। अन्तमा इस्राएलीहरू अथवा याकूबको पूरै परिवार मिश्रमा बस्न थाल्यो। यो घटना अब्राहाम जन्मेको २९० वर्षपछिको हो।

याकूबको ठूलो परिवारमा १२ छोरा र केही छोरी थिए। याकूबका १० छोराले आफ्नो भाइ यूसुफलाई घृणा गर्थे र उसलाई मिश्रमा दास हुन बेचिदिए। पछि यूसुफ मिश्रमा ठूलो मान्छे बन्यो। एउटा ठूलो अनिकाल पर्दा यूसुफले आफ्ना दाइहरूको मन बद्लिएको छ कि छैन भनेर थाह पाउन जाँच गऱ्यो। अन्तमा इस्राएलीहरू अथवा याकूबको पूरै परिवार मिश्रमा बस्न थाल्यो। यो घटना अब्राहाम जन्मेको २९० वर्षपछिको हो।

याकूबको परिवार मिश्र सर्दै

यो भागमा